Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 1996
Publications 1996

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen P, Varjoranta P. Terveyssisartyö Kuopion alueen pienten lasten ja koululaisten terveydenhuollossa - terveyssisarten työmenetelmien tarkastelua koulutuksen alkuvaiheista 1970-luvulle.
2 Callister LC et al. Cultural perceptions of childbirth. A cross-cultural comparison of childbearing women.
3 Hankela S, Kiikkala I. Intraoperative nursing care as experienced by surgical patients.
4 Harri M. 'I love my work, but ...: the 'best'and the 'worst' in nurse educators' working life in Finland.
5 Helenius E, Kiikkala I. Miksi nuori masentuu?
6 Isola A. Ist der Alltag nur Routine?
7 Isola A. Mietteitä häiritsevästä käyttäytymisestä vanhusten hoitotyössä.
8 Jakonen S, Tossavainen K. Yhteiskunnallinen muutos - Onko terveydenhoitajatyön myös muututtava.
9 Jokinen P, Pelkonen M. Virikkeitä antava haastattelu (Stimulated recall interview) - menetelmä käsitysten, kokemusten ja ajattelun tutkimiseen hoitotieteessä.
10 Kiikkala I. Sairaanhoitajat tienhaarassa?
11 Kiikkala I. Hyvinvoivana hoitokulttuuria muuttamaan.
12 Kiikkala I. "Vuoteen mittaisesta" itsensä mittaiseksi.
13 Kiikkala I. Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu ...
14 Kiikkala I. Paradoksaalisuuden ylittäminen - masentunutta auttavan dialogisen yhteyden luominen hoitotyössä.
15 Kiikkala I, Munnukka T. Teoreettista ja käytännöllistä.
16 Kiikkala I, Sohlman B. Me-henki - hoitotyöntekijän hyvän voinnin kulmakivi.
17 Krause K, Kiikkala I. Hoitotieteellisen tutkimuksen peruskysymyksiä.
18 Kylmä J. Toivon dynamiikka. Inhimillisen olemassaolon uudistuksen lähde.
19 Kylmä J. Toivo hädässä.
20 Kylmä J et al. Hope and chronic illness: The meaning of hope and the ways of fostering hope experienced by chronically ill Finnish people.
21 Laitinen P. The Participation of Informal Caregivers and Care Quality in the Hospital Care of Elderly Patients Aged 75 or Older. A Time Series Study in three Care Settings.
22 Laitinen P, Isola A. Promoting participation of informal caregivers in the hospital care of the elderly patient: informal caregivers' perceptions.
23 Laitinen P et al. Quality of elderly-patient care: An interrupted time series study.
24 Lehtinen V, Kiikkala I. Keep your chin up! The national depression programme 1994-1998.
25 Lidell E, Fridlund B. Long-term effects of a comprehensive rehabilitation programme after myocardial infarction.
26 Liukko-Sipi R et al. The child's whole life - as the core of nursing in the child psychiatry department.
27 Meriläinen P. Kulttuurisen hoitotyön tarve, luonne ja asiantuntijuus suomalaisessa hoitotyössä.
28 Miettinen S et al., toim. Huolenpito ja hoitotyö. Johtava ylihoitaja Marja Seppäselle omistettu juhlakirja.
29 Munnukka T, Kiikkala I. Eettisyydestä sairaanhoitajien toiminnassa.
30 Munnukka T, Kiikkala I, toim. Teoriaa käytännössä.
31 Pelkonen M. Euroopan sairaanhoitajatutkijoiden työkokous (WENR) Tukholmassa: Uusia toimintalinjoja etsimässä.
32 Pelkonen M. Patsiendi jouvarude toetamine oe töös.
33 Pelkonen M. Future prospects as a self-care resource for parents in primary health care.
34 Pelkonen M. Hoitamisen näyttämö - "Maailman ympäri 80 päivässä": Kansainvälisen yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista ja merkityksistä.
35 Pelkonen M, Perälä M-L, toim. Hoitotyön laadunvarmistuksen perusteet. 1.-3. p.
36 Routasalo P, Isola A. The right to touch and be touched.
37 Sohlman B et al. Hyvä vointi hoitavalle - projekti potilaan parhaaksi.
38 Sonninen A et al. Pohjois-Savossa hoitotyön tutkimusta tutuksi väestölle.
39 Suhonen M, Tossavainen K. Itsenäinen opiskelu sosiaali- ja terveysalan va. ammattikorkeakoulussa.
40 Tallberg M. Teaching secure communication: a challenge for nurse educators.
41 Tossavainen K. Yhteistoiminnallinen oppiminen terveydenhuollon opettajakoulutuksessa. Vertailututkimus suomalaisten ja englantilaisten opiskelijoiden kokemuksista.
42 Tossavainen K, Jakonen S. Terveydenhoitajan työn sisältö - Millainen tietoperusta ohjaa toimintaa?
43 Tossavainen K et al. Euroopan Terveet Koulut ohjelman toimintatutkimus osana terveyskasvatuksen kehittämistä Suomessa.
44 Tossavainen K et al. An evaluation of health-promoting schools in the Finnish network.
45 Tossavainen K et al. Process evaluation in Finnish healthy school programme.
46 Turunen H et al. Terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden itseohjautuvuus ja sen tukeminen - opettajien käsityksiä.
47 Turunen H et al. Ryhmähaastattelu aineistonkeruumenetelmänä - osallistujien näkemyksiä haastattelujen toteutumisesta.
48 Turunen H, Vehviläinen-Julkunen K. Resources for nursing research: an annotated bibliography.
49 Vehviläinen-Julkunen K. Perhevalmennus perheiden tukena. Neuvolan asiakkaiden arviointia sisällöstä ja käytetyistä menetelmistä.
50 Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotieteellisellä tutkimuksella tietoa huolenpidosta.
51 Voutilainen U. Huolenpito potilashoidossa.
52 Åstedt-Kurki P, Liukkonen A. Humor als Hilfsmittel im Pflegeteam.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008