Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 1995
Publications 1995

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Belay-Hornetz E et al. Developing a measure for assessing the outcomes of institutional care for elderly patients.
2 Dufva H, Sinkkonen S. Challenges in the development of head nurses' education.
3 Dufva H, Sinkkonen S. Challences to develop head nurse's education.
4 Hyrylä M. Potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytäntö: Esimerkkitapausten kommentointia.
5 Hyrylä M, Sintonen H. The economic burden of wound infections in Finland.
6 Hyrylä MLJ. Die Kosten chirurgischer Wundinfektionen: Vermeidbare Qualitätskosten.
7 Hyvärinen S et al. Pohdinta ja päätelmät Kuopion kotihoidosta.
8 Hyvärinen S et al. Kuopion kotihoidon tutkimuksen lähtökohdat.
9 Kinnunen J. Julkisen sektorin arvioinnin aallot kohisevat.
10 Kinnunen J. Euroopan Unionin tukipolitiikka, haaste hallinnolle.
11 Kinnunen J. Ovatko terveyspalvelujen käyttäjät potilaita, asiakkaita vai kuluttajia?
12 Kinnunen J. Tervetuloa graduate schooliin.
13 Kinnunen J. Suomen hallinto ja virkamiehistö eurooppalaistuu.
14 Kivekäs E et al. MAMA nopeuttamassa äitiyshuollon kirjauksia.
15 Laitinen A et al. Quality of physicians' and public health nurses' services in a health center.
16 Laitinen A, Sinkkonen S. Das Öffentliche Gesundheitswesen für Primärfürsorge in Finnland und die Rolle der Pflege.
17 Laitinen P et al. Koti- ja laitoshoidon työntekijöiden välinen tiedonkulku ja kotihoidon organisointi Kuopiossa 1994.
18 Lappalainen M et al. Cost-benefit analysis of screening for toxoplasmosis during pregnancy.
19 Mäkisalo M, Kinnunen J. Hoitotyön johtajien käsityksiä terveydenhuolto-oppilaitoksen toiminnasta.
20 Ohvo P, Sinkkonen S. Ausbildung für Pflege und andere Fachberufe des Gesundheitswesens an den Fachschulen am Beispiel des Ausbildungsangebots in Kuopio.
21 Petäkoski-Hult T. Vammaisten apuvälineiden hankintaprosessi, vaikutukset ja kustannukset.
22 Rissanen P et al. Health and quality of life before and after hip or knee arthroplasty.
23 Rissanen P et al. 15D Terveyteen liittyvän elämänlaatumittarin, visuaalisen analogiamittarin ja koetun terveydentilan mittarin arvot aikuisikäisessä normaaliväestössä.
24 Ryynänen O-P et al. Mitä terveyspalveluja terveydenhuollon yliopisto-opiskelijat priorisoivat?
25 Ryynänen O-P et al. Studie über die Festsetzung von Priotitäten im Gesundheitswesen.
26 Sinkkonen S. Terveydenhuollon kandidaatin tutkintoon johtava koulutus.
27 Sinkkonen S, Hornetz KJ, Hrsg. Kranken- und Gesundheitspflege in Finnland und Deutschland.
28 Sinkkonen S, Häkkinen H. Studiengänge in Pflegewissenschaft, Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonimie an den finnischen Universitäten.
29 Sinkkonen S, Kinnunen J. Das finnische Gesundheitssystem.
30 Sinkkonen S et al. Teaching programs in nursing administration and health policy and management at the University of Kuopio.
31 Sinkkonen S et al. The research areas of the Department of Health Policy and Management at the University of Kuopio.
32 Sinkkonen S et al. Studiengänge in Pflegewissenschaft und in Management und Ökonomie des Gesundheitswesens an der Universität Kuopio.
33 Sintonen H. EuroQol vs. 15D: A comparison of two health-related quality of life measures.
34 Sintonen H. Terveydenhuollon menetelmien tehokkuuden ja taloudellisuuden arviointi.
35 Sintonen H. Onko kohonneen verenpaineen kalliimpi hoito hintansa väärti?
36 Sintonen H. Lääkäiren perinteinen jatko- ja täydennyskoulutus menee harakoille?
37 Sintonen H, Maljanen T. Supplier inducement and price as factors in dental care use: econometric evidence from the Finnish dental market.
38 Sintonen H, Maljanen T. Explaining the utilisation of dental care. Experiences from the Finnish dental market.
39 Standertskjöld-Nordenstam C-G et al. Onko radiologinen tutkimus hintansa arvoinen?
40 Taskinen H, Sinkkonen S. The merging of health and social services at the municipal level.
41 Taskinen H et al. The merging of health and social services at the municipal level in finnland.
42 Taskinen H et al. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen alkuvaiheet Kuopiossa. Työntekijöiden kokemuksia ja arviointeja.
43 Taskinen H, Turunen H. Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden näkemyksiä koulutuksesta. Yhteistoimintakokeilun alkukartoitus.
44 Taskinen H et al. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä koskevia näkemyksiä näiden alojen opiskelijoilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen yhteistoimintakokeilun arviointitutkimuksen alkukartoituksen tuloksia.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008