Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1995
Publications 1995

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R. Farmasian koulutus uudistuu ja kehittyy.
2 Airaksinen M et al. Customer feedback as a tool for improving pharmacy services.
3 Enlund H. International narcotics control.
4 Klaukka T. Mitä uutta Pharmaca Fennicassa?
5 Klaukka T. Mikrobilääkkeiden kulutus ja kustannukset.
6 Klaukka T. Lääkkeiden käyttö ja kustannukset.
7 Klaukka T. Kansanterveys kohenee, alakulo leviää. Pitkäaikaisen työttömyyden seurauksia terveyteen vasta pelätään.
8 Klaukka T, Rajaniemi S. Oraaliset diabeteslääkkeet ja sairausvakuutus (myös englannin- ja ruotsinkielisenä).
9 Klaukka T, Rajaniemi S. Huippukallista lääkehoitoa (myös englannin- ja ruotsinkielisenä).
10 Klaukka T, Rajaniemi S. Vaihdevuosihormonit sairausvakuutuksen näkökulmasta (myös englannin- ja ruotsinkielisenä).
11 Klaukka T, Rajaniemi S. Lääkekorvaukset kasvoivat 10 % (myös englannin- ja ruotsinkielisenä).
12 Klaukka T, Rajaniemi S. Lääkekulut kasvoivat Pohjoismaissa vuonna 1994.
13 Klaukka T, Rajaniemi S. G-listan lääkkeiden hinnat.
14 Klaukka T, Rautakorpi U-M. Mikrobilääkkeiden lääke-esittelyt Pirkanmaalla.
15 Martikainen J et al. Vain pieni osa aloitetuista lipidilääkityksistä keskeytyy.
16 Nissinen A et al. Hyperkolesterolemian hoito lääkäreiden ilmoituksen mukaan vuosina 1985 ja 1992.
17 Nissinen A et al. Development of beta-lactamase-mediated resistance to penicillin in middle-ear isolates of Moraxella catarrhalis in Finnish children, 1978-1993.
18 Rautakorpi U-M et al. Mikrobilääkkeiden käyttö tutkittiin Pirkanmaalla.
19 Seppälä H et al. Outpatient use of erythromycin: link to increased erythromycin resistance in group A streptococci.
20 Sipilä J et al. Occurrence of potentially harmful drug combinations among Finnish primary care patients.
21 Tani P et al. Terveysuskomusmalli lääkkeiden käyttöä selittävänä mallina.
22 Tuomainen L. Väestön asenteita mikrobilääkehoitoon.
23 Tuomainen L, Ahonen R. Käsikauppalääkkeen valinta farmaseutin näkökulmasta.
24 Tuomainen L et al. Väestön asenteita mikrobilääkehoitoon.
25 Vertio H et al. Lääkärien suhtautuminen vaihtoehtohoitoihin.
26 Wallenius SH et al. Self-initiated modification of hypertension treatment in response to perceived problems.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008