Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 1995
Publications 1995

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen R et al. A prospective 3-year follow-up study of borderline personality disorder inpatients.
2 Antikainen R et al. A prospective three-year follow-up study of borderline personality disorder inpatients.
3 Helkala E-L et al. Short-term and long-term memory in elderly patients with NIDDM.
4 Hirvonen T et al. Kun rintaan koskee, vaikka sepelvaltimot ovat avoimet.
5 Kontkanen J et al. Vanhukset psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.
6 Koskinen T. Lääketutkimus psykofarmakologiassa - MODE-tutkimus.
7 Koskinen T, Koistinen V. Jättääkö masennuspotilas lääkkeet käyttämättä?
8 Kuikka JT et al. Imaging of serotonin and dopamine transporters in the living human brain.
9 Lehtonen J. Psychotherapy training for psychiatrists in Finland.
10 Lehtonen J, Hintikka J. Psykiatrian vaellusvuodet.
11 Lehtonen J et al., toim. Psykiatrian vaellusvuodet. KYS:n psykiatrian klinikka 20 vuotta.
12 Lehtonen J, Vuolle HM. Kokonainen ihminen - mielen ja ruumiin vuorovaikutuksesta.
13 Peiponen S et al. Nuoret psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.
14 Saarinen P. Itsemurhavaaran tunnistaminen terveydenhuollossa.
15 Saarinen P. Elämän ja rakkauden kaipuu.
16 Tiihonen J et al. Altered cerebral blood flow during hysterical paresthesia.
17 Venäläinen E, Viinamäki H. Parisuhteen merkityksestä psykiatrisella potilaalla.
18 Viinamäki H et al. The association between economic and social factors and mental health in Finland.
19 Viinamäki H et al. Taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteys suomalaisten mielenterveyteen.
20 Viinamäki H, Koskela K. Työttömyyden psyykkiset vaikutukset yksilötasolla.
21 Viinamäki H, Koskela K. Television health programme and phase-spesific interaction.
22 Viinamäki H et al. The Chernobyl accident and mental wellbeing - a population study.
23 Viinamäki H, Lehtonen J. Kehitys ennen sairaanhoitopiirin perustamista.
24 Viinamäki H et al. Do mental traumas in childhood predict worse psychosocial functioning in adulthood?
25 Viinamäki H et al. Onko irtisanominen psyykkinen kriisi?
26 Viinamäki H et al. How do mental factors predict ability to cope with long-term unemployment?
27 Viinamäki H et al. General health questionnaire and Beck depression scale as screening methods for psychiatric morbidity among the unemployed.
28 Viinamäki H et al. Coping with unemployment during economic recession - experiences from two Finnish studies.
29 Viinamäki H et al. Mental well-being in people with non-insulin-dependent diabetes.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008