Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 1995
Publications 1995

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Muje P, Moilanen J. Suutarista hoitolaji reheviin vesiin.
2 Toivanen H. Rentoutusharjoittelun tulos: Kehon tuntemus parani. Säryt vähenivät.
3 Toivanen H. Rentoutuminen työssä lisää työintoa ja hyvinvointia.
4 Toivanen H. Rentoutus sterssin vastapainona ja liikunnan lisänä.
5 Toivanen H. Työpaikkarentoutumisesta hyviä kokemuksia.
6 Toivanen H. Changes of cardiac autonomic nervous system after relaxation training.
7 Tuomainen L. Väestön asenteita mikrobilääkehoitoon.
8 Tuomainen L, Ahonen R. Käsikauppalääkkeen valinta farmaseutin näkökulmasta.
9 Tuomainen L et al. Väestön asenteita mikrobilääkehoitoon.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008