Iho- ja sukupuolitautien yksikkö
Department of Dermatology and Venereology

Julkaisut 1995
Publications 1995

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Harvima IT et al. Skin tryptase: Features and expression in human dermatological disorders.
2 Jolanki R. Kiire heikentää suojausta: Yhä uusia epoksiallergisia.
3 Jolanki R. Kosmetiikka ja formaldehydiallergia.
4 Jolanki R et al. Occupational allergic contact dermatitis caused by epoxy diacrylate in ultraviolet-light-cured paint, and bisphenol A in dental composite resin.
5 Kanerva L. Kynsilakasta allergiaa.
6 Kanerva L. Allergiat yleistyvät -syiden selvittäminen vaatii tutkimusta.
7 Kanerva L. Allergiaa akrylaateista hammashoidossa.
8 Kanerva L, Alanko K. Muovipaikka-akrylaatin aiheuttama allerginen suutulehdus.
9 Kanerva L, Estlander T. Occupational allergic contact dermatitis associated with curious pubic nickel dermatitis from minimal exposure.
10 Kanerva L et al. Ammatti-ihotaudit.
11 Kanerva L et al. Ammatti-ihotaudit.
12 Kanerva L et al. Allergy caused by acrylate compounds at the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) 1975-1995.
13 Kanerva L et al. Lasi-ionomeerin ja 2-hydroksimetakrylaatin (2-HEMAn) aiheuttama allerginen työperäinen käsi-ihottuma erikoishammashoitajalla.
14 Kanerva L et al. Occupational allergic contact dermatitis and contact urticaria caused by polyfunctional aziridine hardener.
15 Kanerva L et al. Statistics on allergic patch test reactions caused by acrylate compounds, including data on ethyl methacrylate.
16 Kanerva L et al. Occupational allergic contact dermatitis from 2-hydroxyethyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate in a modified acrylic structural adhesive.
17 Kanerva L et al. Statistics on occupational dermatoses in Finland.
18 Kanerva L et al. Occupational respiratory and skin sensitization caused by polyfunctional aziridine hardener.
19 Kanerva L et al. Methyl acrylate: a new sensitizer in nail lacquer.
20 Kanerva L et al. Succesful coating of an allergenic acrylate-based dental prothesis.
21 Kanerva L et al. Occupational allergic contact urticaria caused by cockroach (Blaberus giganteus).
22 Kenerva L et al. Occupational allergic contact dermatitis caused by ylang-ylang oil.
23 Kerosuo H, Kanerva L. Nikkeliallergia ja oikomiskojeet.
24 Lamminpää A et al. Koristekasvien aiheuttama allerginen kosketusihottuma.
25 Leino T, Kanerva L. Parturikampaajien työperäiset ihottumat.
26 Neuvonen PJ, Suhonen R. Intraconatzole interacts with felodipine.
27 Paukkonen K et al. The development of manifest psoriatic lesions is linked with the appearance of ICAM-1 positivity on keratinocytes.
28 Sainio E-L, Kanerva L. Contact allergens in toothpastes and a review of their hypersesitivity.
29 Salminen A et al. Diffuusi laakea ksantooma ja hyvänlaatuinen paraproteniemia.
30 Suhonen R. Kynsi- ja ihosienen nykyhoito.
31 Susitaival P et al. Dermatoses determined in a population of farmers in a questionnaire-based clinical study including methodology validation.
32 Susitaival P et al. Hand eczema in Finnish farmers. A questionnaire-based clinical study.
33 Tarvainen K et al. Immunologic contact urticaria due to airbone methylhexahydrophthalic and methyltetrahydrophthalic anhydrides.
34 Tarvainen K et al. Occupational dermatoses from the manufacture of plastic composite products.
35 Tupasela O, Kanerva L. Prick- ja rast-tekniikat pienimolekyylisten kemikaalien aiheuttamien välittömien allergioiden tutkimuksessa.
36 Welle MM et al. Demonstration of tryptase in bovine cutaneous and tumor mast cells.

Iho- ja sukupuolitautien yksikkö Department of Dermatology and Venereology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008