Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 1995
Publications 1995

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Andersson E et al. The preventive effect of lithium therapy on bipolar disorder patients, with special reference to gender and age.
2 Belay-Hornetz E et al. Developing a measure for assessing the outcomes of institutional care for elderly patients.
3 Halimaa S-L et al. Hoitotyöntekijät keskoslapsen kipukokemuksen arvioijana.
4 Harri M. Assessing the quality of the working life of nurse educators in Finland: perceptions of nurse educators and their spouses.
5 Harri M. Values and knowledge-base of nursing education in nursing colleges in Finland.
6 Hildingh C et al. Social support in self-groups, as experienced by persons having coronary heart disease and their next of kin.
7 Hildingh C et al. Cardiac nurses' preparedness to use self-help groups as a support strategy.
8 Hindsen U, Fridlund B. The nurse in clinical practice. A qualitative analysis of nursing competence.
9 Hyvärinen S et al. Kotihoidon sisältö ja laatu vanhusasiakkaiden, heidän omaistensa ja työntekijöiden arvioimana Kuopiossa 1994.
10 Hyvärinen S et al. Pohdinta ja päätelmät Kuopion kotihoidosta.
11 Hyvärinen S et al. Kuopion kotihoidon tutkimuksen lähtökohdat.
12 Isola A. Dementoituneen asukkaan ongelmallinen käyttäytyminen vanhainkodissa. Miten se tulee esille hoitajien tiedotustilaisuuksissa?
13 Isola A, Laitinen P. Hoitotyön sisältö ja hoitohenkilöstön työajankäyttö geriatrisella osastolla.
14 Isola A et al. Vanhusten kaltoinkohtelu; kirjallisuuskatsaus.
15 Kiikkala I. Kuka on hoitotyöntekijän asiakas ja miten hän tavoittaa hoitotyöntekijän?
16 Kiikkala I. Tunnetko masentuneen?
17 Kiikkala I. Masennus käsitteenä. Mielenterveystyön opettajien laatimiin määrittelyihin perustuva masennus-käsitteen sisällön tarkastelu ja alustava uudelleenmäärittely.
18 Kiikkala I. Hyötyykö väestö hoitotieteestä?
19 Kiikkala I. On aika pohtia - Time for reflection.
20 Kiikkala I, Munnukka T. Ihmisen auttamisen lähtökohtia.
21 Kiikkala I et al. Ylihoitajien ja osastonhoitajien arviot eriasteisen koulutuksen saaneen hoitotyön henkilöstön valmiuksista lääkärin määräämän hoidon toteuttamiseen.
22 Laitinen P. Laienhelfer in der Pflege.
23 Laitinen P et al. Koti- ja laitoshoidon työntekijöiden välinen tiedonkulku ja kotihoidon organisointi Kuopiossa 1994.
24 Liukkonen A. Life in a nursing home for the frail elderly.
25 Liukkonen A, Laitinen P. Patients' behavior problems in geriatric nursing: a follow-up study in Finland.
26 Luikkonnen A. Humor und Pflege.
27 Lång A, Pelkonen M. A microcomputer-based system for quality assurance: quality assurance of breastfeeding in a maternity unit.
28 Munnukka T, Kiikkala I. How Finnish nurses changed over to primary nursing.
29 Pelkonen M. Voimaa hoitotyöhön. Voimavara-ajatteluun liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä.
30 Pelkonen M. Supporting families with young children.
31 Pelkonen M. Puheenvuoro sairaanhoitajan ammattitaidosta.
32 Perälä M-L. Potilaan hoidon laadun arviointi: laatumittarin (Qualpacs) validaatio.
33 Sinkkonen S et al. Studiengänge in Pflegewissenschaft und in Management und Ökonomie des Gesundheitswesens an der Universität Kuopio.
34 Tallberg M. Computers in nursing education.
35 Tallberg M. A course for nursing and healthcare administration.
36 Taskinen H, Turunen H. Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden näkemyksiä koulutuksesta. Yhteistoimintakokeilun alkukartoitus.
37 Taskinen H et al. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä koskevia näkemyksiä näiden alojen opiskelijoilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen yhteistoimintakokeilun arviointitutkimuksen alkukartoituksen tuloksia.
38 Tossavainen K. Yhteistoiminnallisuus - oppimisprosessi terveydenhuollon opettajan ammattiin kasvussa.
39 Tossavainen K. Terveydenhoitaja terveydenedistämisen asiantuntijana ja yhteisöllisenä vaikuttajana.
40 Vehviläinen-Julkunen K. Health promotion in families with newborn children at home: clients' views.
41 Vehviläinen-Julkunen K. Gesundheitsfürsorge für Mutter und Kind: Kritische Anmerkungen zu Interaktionen im Bereich der Kinderpflege.
42 Vehviläinen-Julkunen K. The function of home visits in maternal and child welfare as evaluated by service providers and users.
43 Vehviläinen-Julkunen K. Family training: supporting mothers and fathers in the transition to parenthood.
44 Vehviläinen-Julkunen K. Hoitotiede - Nyt. Hoitotieteellisen tutkimuksen tila tällä hetkellä Suomessa.
45 Vehviläinen-Julkunen K. Nurses and families.
46 Vehviläinen-Julkunen K et al. Childbirth experiences among women in different cultures - an example of a transcultural study.
47 Vehviläinen-Julkunen K et al. Perhevalmennus perheiden tukena. Tutkimus asiakasarvioinneista ja neuvoloiden työntekijöiden työorientaatiosta.
48 Vehviläinen-Julkunen K, Sohlberg T. Teaching family nursing.
49 Vehviläinen-Julkunen K et al. Teaching family nursing in Finland.
50 Voutilainen P, Liukkonen A. Senior Monitor - laadun arviointimittarin sisällön validiteetin määrittäminen.
51 Wahlin U et al. Loving care in the ambulance service.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008