Yrittäjyyden ja johtamisen laitos
Department of Economics and Management

Julkaisut 1994
Publications 1994


1 Ahopelto J. Verkostumisprosessin dynamiikka - rönsystä verkoksi ja verkostoksi.
2 Ahopelto J, Raatikainen I. Verkostosidonnaisuus markkinoinnin kilpailutekijänä - näkökulmana mainonta.
3 Raatikainen I. Johdanto.
4 Raatikainen I. COn-verkkoutumisprosessimalli.
5 Raatikainen I. CO3-verkkoutumisprosessimalli verkostoajattelun ja verkostotoiminnan havainnollistajana.
6 Raatikainen I, Ahopelto J, toim. Verkostoajattelusta verkostotoimintaan.
7 Raatikainen I, Muurinen H. Verkostoajattelun kehittäminen liiketoimintatieteissä - kilpailukeskeisyydestä yhteistyön korostamiseen.

Yrittäjyyden ja johtamisen laitos Department of Economics and Management
Julkaisutietokanta 25.11.1997 Publications Data Base 25.11.1997