Valtakunnallinen koe-eläinkeskus
National Laboratory Animal Centre

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Helppi J et al. Time spent in active and inactive basic behaviour among laboratory beagles housed singly in cages.
2 Hem A et al. Recommendations for health monitoring of experimental pig breeding colonies.
3 Hem A et al. Recommendations for health monitoring of experimental cat breeding colonies.
4 Hem A et al. Recommendations for health monitoring of experimental dog breeding colonies.
5 Hem A et al. Recommendations for health monitoring of experimental gerbil breeding colonies.
6 Kettunen J et al. Biostabiili komposiittisauva reisiluun osteotomian kiinnityksessä. Kokeellinen tutkimus kaniinilla.
7 Mäkelä EA et al. Reisiluun proksimaalisen kasvulevymurtuman kiinnittäminen liukenevilla itselujitetuilla poly-L-laktidi (SR-PLLA) sauvoilla. Kokeellinen tutkimus kasvavilla koirilla.
8 Nevalainen T. Animal models for cardiovascular research.
9 Tarvainen R et al. No effect of clodronate on bone turnover in dietary induced hyperparathyroidism in beagle dogs.
10 Tarvainen R et al. Clodronate prevents immobilization osteopenia in rats.
11 Tarvainen R et al. Effect of clodronate on fracture healing in denervated rats.
12 Tuovinen K et al. Phosphotriesterase - a promising candidate for use in detoxification of organophosphates.

Valtakunnallinen koe-eläinkeskus National Laboratory Animal Centre
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008