Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Arinen S-S, Sintonen H. The choice of dental care sector by young adults before and after subsidisation reform in Finland.
2 Hyrylä MLJ, Sintonen H. The use of health services in the management of wound infection.
3 Kinnunen J. Hoitoyhteisöjen kehittämisen kulttuuriset rajoitteet.
4 Kinnunen J. Organisationskultur.
5 Kinnunen J. Uutta väkeä kaleereissa.
6 Kinnunen J. Onko hallintotieteiden imperiumi kadoksissa?
7 Kinnunen J. IIAS Round Table Helsingissä.
8 Kinnunen J. EU-haaste hallinnolle.
9 Laitinen A. Laadunvarmistus hoitotyössä.
10 Lönnqvist J et al. Antidepressant efficacy and quality of life in depression: a double-blind study with moclobemide and fluoxetine.
11 Miettinen M et al. Naistentautipoliklinikan hoidon laatu. Tutkimus lapsettomuuspotilaiden näkökulmasta.
12 Myllykangas M et al. Ketä hoidetaan ja kenen ehdoilla?
13 Nikula J et al. Terveyden edistäminen osaksi kunnallisia toimintoja.
14 Ohinmaa A, Sintonen H. The effect of duration on the values given to the EuroQol states.
15 Ohinmaa A et al. Comparing values produced by one-stage, two-stage and TTO valuation methods to standards EuroQol states.
16 Sinkkonen S. Hoitotyön johtaminen muuttuvassa ympäristössä.
17 Sinkkonen S. Hoitotyön johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
18 Sinkkonen S. Quality of work life and work environment among health care personnel.
19 Sinkkonen S et al. Tuloksellisuuden arviointi Suomen kuntien sosiaali- ja terveystoimessa.
20 Sintonen H. Outcome measurement in acid-related diseases.
21 Utriainen P. Hammashuollon tuottavuus terveyskeskuksissa.
22 Utriainen P et al. Terveyskeskushammaslääkärien tuottavuus Vaasan läänissä.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008