Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Alkula T et al. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät.
2 Andersson S, Simonen L. Kotipalvelua urakalla Lapinjärvellä.
3 Dülfer E, Laurinkari J, eds. International Handbook of Cooperative Organizations.
4 Grönfors M. Miehinen kulttuuri ja väkivalta.
5 Hakanen H, Simonen L. Terveyskeskuslääkäri ja kuolema.
6 Harisalo R, Niiranen V. Free commune experiments: a new organizational culture in Finnish municipalities?
7 Hyvärinen S. Löytyykö epävirallisia auttajia?
8 Hämäläinen J. Terveydenhuollon sosiaalityöntekijät järjestäytyvät Euroopassa.
9 Hämäläinen J. Elternsein und seine Voraussetzungen in Finnland und in Estland. Vorstellung eines vergleichenden Forschungsprojekts.
10 Hämäläinen J et al. Perhekulttuurit ja vanhemmuus Suomessa ja Virossa. Vertaileva tutkimus.
11 Järventie I. Ajatuksia erään väitöskirjan kohteesta ja tutkimustyöstä.
12 Järventie I. Vaiettu viulu.
13 Kuokkanen L, Pölkki P. Lapsi perheväkivallan kokijana.
14 Laakkonen V, Laurinkari J. Social policy and co-operative system.
15 Laurinkari J. Principles of the co-operative system.
16 Laurinkari J. Selection on members.
17 Laurinkari J, Laakkonen V. Ethics and co-operatives.
18 Laurinkari, J. Motivation for cooperation.
19 Lintunen T, Rusanen T. Sosiaalitoimen tiedotusta tutkittu.
20 Niemelä P. Peruspalvelun käsite ja hyvinvointipalvelujen tuottamisen subjektit - tarkastelukehikko.
21 Niemelä P. Näkökulmia turvallisuuteen ja turvattomuuteen.
22 Niemelä P et al. Sosiaali- ja terveydenhuollon priorisointi - esitutkimustuloksia Kuopiosta.
23 Niemelä P et al. Peruspalvelut. Mitä ne ovat ja miten ne tulisi tuottaa?
24 Niemelä P et al. Nuorten odotukset ammatikseen nuorten kanssa työskenteleviä kohtaan.
25 Niemelä P et al. Kuopiolaisten nuorten terveys ja hyvinvointi.
26 Niemelä P, Ylinen S. Ikääntymiseen voi liittyä turvattomuutta.
27 Niiranen V. Sosiaalityöntekijä ei saa unohtaa työnsä poliittisia ulottuvuuksia.
28 Niiranen V. Erilaiset sosiaalijohtajat.
29 Niiranen V. Sosiaalitoimen moniulotteinen johtajuus.
30 Niiranen V. Sosiaalitoimen moniuloitteinen johtajuus. Tutkimus sosiaalijohtajien johtamistyöstä, johtajatyypeistä ja vapaakuntakokeilusta sosiaalitoimen reformina.
31 Niiranen V. Is results-oriented management a neutral means of improving perfomance in public service organizations.
32 Niiranen V. Sosiaalitoimen johtajuus ja toiminnan uudistaminen.
33 Niiranen V, Roinisto-Melkko M. Miksi todellisuus on toisenlainen kuin teoria? Asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä yhteistyöstä.
34 Pusa O. Ansioeläkejärjestelmän ideaali ja suomalainen ansioeläkejärjestelmä.
35 Pölkki P et al. Lasten toimintakykyisyys ja kasvuverkostot Pohjoismaissa: Projektin teoreettinen tausta ja osatutkimusten eteneminen.
36 Pöntinen S. The constancy of social mobility in fluctuating class structures.
37 Rautio P. Körttiläisyys psykoanalyysissä.
38 Rautio P. Rahapelitutkimus.
39 Rusanen T. Ikääntyneiden (65-74-vuotiaiden) turvattomuudesta.
40 Sevón C, Simonen L. Barndagvård och kvinnoarbete. Från filantropi via välfärdsstaten till voucher.
41 Simonen L. Kotikuolema ja omaiset. Näkymättömien saattohoitajien tarinat.
42 Simonen L, red. När gränserna flyter. En nordisk antologi om vård och omsorg.
43 Simonen L. Förord.
44 Simonen L. Omstruktureringen inom social- och hälsovården, kvinnornas arbete och strategier.
45 Simonen L. Naisten työn tulevaisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa - uhat ja mahdollisuudet.
46 Simonen L. New care business inspired by a sense of community - The pioneering spirit of the 90s or a form of neoliberalism?
47 Simonen L, toim. Elämä ja kuolema.
48 Simonen L. Saattosanat.
49 Ylinen S. Sosiaaliturvan leikkaukset aiheuttavat turvattomuutta vanhuksille.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008