Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R. Lääkekustannusten hillintään pysyvämpiä ratkaisuja.
2 Ahonen R. Kilpajuoksu mikrobilääkeresistenssiä vastaan jatkuu.
3 Airaksinen M. Pohjoismaissa tutkitaan työajan käyttöä apteekeissa.
4 Airaksinen M. Saatiinko Kysy lääkkeistä -kampanjalla tulosta.
5 Airaksinen M et al. Pharmacy in the health food products market: consumer experiences from Finland.
6 Airaksinen M et al. Geneesmiddeleninformatie Delen het publiek en de apothekers dezelfde opvattingen?
7 Airaksinen M et al. Do the public and pharmacists share opinions about drug information.
8 Enlund H. Ottamaton lääke - rahastako ratkaiseva tekijä?
9 Enlund H. Safe handling of medicines: safety for community.
10 Enlund H. Voidaanko lääkkeiden annostelua muuttamalla vaikuttaa lääkehoidon kustannuksiin sairaalassa?
11 Eronen M, Järviluoma E. Sairaala-apteekin palvelututkimuksella kohti parempaa palvelua.
12 Ettorre E et al. Psychotropic drugs: long-term use, dependency and the gender factor.
13 Hänninen J. Potilaiden kokemat ongelmat astman hoidossa.
14 Kaija P, Vainio K. Käytännön apteekkityö kiinnostaa sosiaalifarmasian tutkijoita.
15 Kaija P et al. Farmaseuttien työviihtyvyyden lisääminen apteekissa.
16 Klaukka T. Astmalääkkeiden taloudellinen merkitys.
17 Klaukka T. Lääkemainonta kriisissä.
18 Klaukka T. Ehkäisytablettien hinnat nousussa.
19 Klaukka T. Lääkkeiden kulutus Suomessa ja muissa maissa.
20 Klaukka T, Alanko E. Suomen lääkemarkkinat 1993.
21 Klaukka T, Huovinen P. Tuntuvia eroja pohjoismaiden mikrobilääkekulutuksessa.
22 Klaukka T, Peura S. G-listan lääkkeiden hintaerot.
23 Klaukka T, Rajaniemi S. G-listan lääkkeiden hintaerot.
24 Klaukka T, Rajaniemi S. Potilaat hankkivat lääkkeitä etukäteen hinnan kohotessa.
25 Klaukka T, Rajaniemi S. Kuka maksaa lääkkeet?
26 Klaukka T, Rajaniemi S. Uudistuksia korvausjärjestelmään huhtikuussa.
27 Klaukka T, Rajaniemi S. Sydämen vajaatoiminnan lääkekustannukset.
28 Klaukka T, Syvälahti E. Zyrtec käsikauppaan.
29 Klaukka T, Wahlberg P. God hälsa och låg läkemedelskonsumtion på Åland - Healthy people and low drug consumption in Åland Islands.
30 Lehtola J, Klaukka T. Osaammeko käyttää ulkuslääkkeitä?
31 Lehtomäki J. Mikrobilääkkeiden kulutus Suomen yliopistollisissa sairaaloissa 1987-1992.
32 Mäntyjärvi M et al. Regular eye examinations of diabetic patients in the Finnish health care system.
33 Neuvonen P et al. Uutta tietoa midatsolaamin yhteisvaikutuksista kalsiuminestäjien ja sienilääkkeiden kanssa.
34 Niskanen L et al. Therapeutic traditions in type 2 diabetes - are they changing?
35 Närhi U, Vainio K. Apteekin mahdollisuudet astmapotilaan hoidon seurannassa.
36 Peura S et al. Käsikauppalääkkeiden valikoima laajenee - pysyykö kuluttaja vauhdissa mukana?
37 Ranta V-P et al. Electrochemical detection of alkaloids in HPLC.
38 Savela E et al. Lääkkeet ja vatsa -kampanja - kannattiko toimipaikkakoulutus, kiinnostiko teemaviikko?
39 Sosiaalifarmasian laitos. Havainnoimassa apteekissa.
40 Tervahauta M et al. Change in blood pressure and 5-year risk of coronary heart disease among elderly men: the Finnish cohorts of the Seven Countries Study.
41 Tuovinen K et al. Initiatives for improving medication safety through clinical pharmacy on the ward.
42 Vanmeerbeek P. Community pharmacy in Belgium.
43 Vesterinen E, Klaukka T. Cigarette smoking among asthmatic patients in Finland.
44 Vuori E et al. Antidepressants and suicide.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008