Sädehoidon ja syöpätautien klinikka
Department of Radiology and Oncology

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Elonen E et al. Syöpätaudit.
2 Gröhn P et al. Combination of carmofur and interferon-alpha-2B in advanced gastrointestinal cancer - a phase II pilot study.
3 Johansson R. Sädehoidon haittavaikutukset.
4 Johansson R. Solunsalpaajien (sytostaattien) haittavaikutukset.
5 Johansson R. Sädehoidon liittäminen muihin hoitomuotoihin.
6 Klefström P, Gröhn P. Paklitakseli - lupaava uusi sytostaatti.
7 Mäenpää J et al. Combined intraperitoneal interferon alpha-2B and mitoxantrone in refractory ovarian cancer.
8 Tamura T et al. Modelling of the dielectric properties of normal and irradiated skin.
9 Tenhunen M. Photon beam output factors of medical linear accelerators with special reference to asymmetric collimation and dynamic wedge fields.
10 Tenhunen M, Lahtinen T. Relative output factors of asymetric megavoltage beams.
11 Tenhunen M et al. Irradiation of the whole neuraxis. A method for field positioning.
12 Turunen MJ et al. Ulosteen veren kotitesti kehitetty. Tehostuuko kolorektaalisyövän varhaistoteaminen?
13 Vuoristo M et al. Treatment of patients with metastatic melanoma with a one day regimen of dacarbazine, vincristine, bleomycin and lomustine plus interferon-alpha.
14 Väänänen A et al. Development of an advanced treatment data management and verification system.

Sädehoidon ja syöpätautien klinikka Department of Radiology and Oncology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008