Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen R et al. Factors predicting outcome of psychiatric hospital treatment in patiens with borderline personality organization.
2 Antikainen R et al. Mitkä tekijät ennakoivat rajatilapotilaan sairaalahoidon tulosta?
3 Arminen S-L et al. A 12-week double-blind multi-centre study of paroxetine and imipramine in hospitalized depressed patients.
4 Hakola P et al. Väkivaltaisuusvaaran arviointi.
5 Hintikka J, Lehtonen J. Psykiatrian erikoislääkärikoulutus valintojen edessä.
6 Koskela K et al. Effects of unemployment on mental wellbeing and health.
7 Koskinen T. Sekamuotoinen ahdistus-masennushäiriö - uusi ICD-10-tautiluokituksen diagnoosi.
8 Lehtonen J. On the psychology of oil-dependence.
9 Lehtonen J. From dualism to psychobiological interaction. A comment on the study by Tienari and his Co-workers.
10 Lehtonen J. Mielen kellareissa - tieteidenvälisiä tutkimusretkiä.
11 Lehtonen J. Psykoterapian opetusta syytä kehittää myös yliopistoissa.
12 Lehtonen J. Näkökohtia introspektiosta ja objektiivisuudesta.
13 Lönnqvist J et al. Antidepressant efficacy and quality of life in depression: a double-blind study with moclobemide and fluoxetine.
14 Syvälahti E, Tacke U. Masennustilojen lääkehoito.
15 Tacke U et al. Alkoholismi ja lääkeriippuvuus.
16 Tacke U, Mattila MJ. Ahdistuneisuus ja anksiolyytit.
17 Tacke U, Syvälahti E. Antipsykoottinen lääkehoito.
18 Tiihonen J et al. Carbamazepine and oxcarbazepine in the treatment of aggressive behaviour.
19 Vartiainen A et al. Akuutin psykoosipotilaan avohoito mielenterveyskeskuksessa.
20 Vartiainen H, Hakola P. The effects of TV monitoring on ward atmosphere in a security hospital.
21 Vartiainen H, Hakola P. Homicides in residential homes: the price of savings in mental health services?
22 Vartiainen H, Leinonen E. Double-blind study of mirtazapine and placebo in hospitalized patients with major depression.
23 Vartiainen H et al. Psychosocial factors, female fertility and pregnancy: a prostective study - Part I: Fertility.
24 Vartiainen H et al. Psychosocial factors, female fertility and pregnancy: a prospective study - Part II: Pregnancy.
25 Vartiainen H et al. Mikä auttaa tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa?
26 Vekkeli T. Huumeongelma on täällä - onko organisaatio valmiina vastaamaan haasteeseen?
27 Viinamäki H, Isohanni M. Tieteellisen artikkelin laatiminen.
28 Viinamäki H, Koivisto K. Poststroke depression in clinical practice: The ability of staff to recognize depressive mood.
29 Viinamäki H et al. Mental adaptation to unemployment.
30 Viinamäki H et al. Success of the patient-alternative therapist relationship.
31 Viinamäki H et al. Activities of glutathione reductase, S-transferase, and peroxidase in schizophrenic patients.
32 Viinamäki H et al. Postpartum mental health.
33 Viinamäki H et al. Synnyttäneiden henkinen hyvinvointi.
34 Viinamäki H et al. Prevalence of psychiatric morbidity and associated factors among physical medicine department outpatiens.
35 Viinamäki H et al. TULES-potilaiden mielenterveysongelmat.
36 Viinamäki H et al. Diabeteksen hoitotasapainon yhteys potilas-lääkärisuhteeseen.
37 Viinamäki H, Väänänen K. Psykiatrisen hoidon porrastus.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008