Oikeuspsykiatrian yksikkö
Department of Forensic Psychiatry

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Anttonen EI, Hakola HPA. Words for verbal expression in the major agglutinative languages.
2 Arminen S-L et al. A 12-week double-blind multi-centre study of paroxetine and imipramine in hospitalized depressed patients.
3 Hakola P. Lääkärin näkökulmaa ehdotukseen seksuaalirikoksia koskeviksi säännöksiksi.
4 Hakola P. Väkivaltaongelmien hoitamisessa tarvitaan sekä psykologisia että biologisia menetelmiä.
5 Hakola P. Miten viive taipuu?
6 Hakola P. Vastine Tuula Juvoselle.
7 Hakola P, Pekkarinen T. Seksuaalirikoslaki on ongelmallinen.
8 Hakola P, Pekkarinen T. Vastine Juhani Seppäselle.
9 Hakola P et al. Väkivaltaisuusvaaran arviointi.
10 Kalimo H et al. Vascular changes and blood-brain barrier damage in the pathogenesis of polycystic lipomembranous osteodysplasia with sclerosing leukoencephalopathy (membranous lipodystrophy).
11 Koponen HJ et al. Clinical features of clozapine.
12 Suonio S et al. Vad är kvinnorna rädda för i sitt liv och speciellt i samband med förlossningen?
13 Tiihonen J. Forensic psychiatry. Clinical, legal & ethical issues.
14 Tiihonen J, Hakola P. Kroonisesti väkivaltaisen potilaan lääkehoito.
15 Tiihonen J, Hakola P. Psychiatric disorders and homicide recidivism.
16 Tiihonen J et al. Acute ethanol-induced changes in cerebral blood flow.
17 Tiihonen J et al. Increase in cerebral blood flow of right prefrontal cortex in man during orgasm.
18 Tiihonen J et al. Carbamazepine and oxcarbazepine in the treatment of aggressive behaviour.
19 Vartiainen A et al. Akuutin psykoosipotilaan avohoito mielenterveyskeskuksessa.
20 Vartiainen H, Hakola P. The effects of TV monitoring on ward atmosphere in a security hospital.
21 Vartiainen H, Hakola P. Homicides in residential homes: the price of savings in mental health services?
22 Vartiainen H, Leinonen E. Double-blind study of mirtazapine and placebo in hospitalized patients with major depression.
23 Vartiainen H et al. Psychosocial factors, female fertility and pregnancy: a prostective study - Part I: Fertility.
24 Vartiainen H et al. Psychosocial factors, female fertility and pregnancy: a prospective study - Part II: Pregnancy.
25 Vartiainen H et al. Mikä auttaa tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa hoidossa?

Oikeuspsykiatrian yksikkö Department of Forensic Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008