Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Toivanen H et al. Sympathovagal interaction in stress and relaxation: Heart rate variability in home helps.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008