Kirjasto
Library

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Huuhtanen R, Jylhä-Pyykönen A. Korkeakoulut ja korkeakoulukirjastot muutoksen kourissa.
2 Salmi L. Citation analysis and impact factors.
3 Salmi L. Keski-ikäinen kirjastonhoitaja tuskaisena.
4 Salmi L. Good service. Editorial.

Kirjasto Library
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008