Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö
Department of Public Health and General Practice

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Alfthan G et al. Relation of serum homocysteine and lipoprotein(a) concentrations to atherosclerotic disease in a prospective Finnish population based study.
2 Alhainen K et al. Takriinilääkitys Alzheimerin taudin hoidossa.
3 Alho H et al. E- ja C-vitamiinin, karotenoidien, ubikinonin ja seleenin merkitys antioksidatiivisessa puolustusjärjestelmässä.
4 Baker WA et al. Apolipoprotein D gene polymorphism: a new genetic marker for type 2 diabetic subjects in Nauru and South India.
5 De Gritz BG et al. Diet-induced lipofuscin and ceroid formation in growing pigs.
6 Erkinjuntti T et al. Alzheimer disease and vascular dementia.
7 Haltia M et al. Chromosome 14-encoded Alzheimer's disease: genetic and clinicopathological description.
8 Humphreys P et al. Chromosome 4q locus associated with insulin resistance in Pima Indians: Studies in three European NIDDM populations.
9 Hyppölä H et al. Nuorten lääkärien mielipiteitä peruskoulutuksesta.
10 Itkonen H et al. Elämän normittajat. Instituutiot ja asiantuntijat oikeaa elämää etsimässä.
11 Joensuu T et al. Determinants of femoral and carotid artery atherosclerosis.
12 Jousilahti P et al. Trends in cardiovascular disease risk factor clustering in eastern Finland: results of 15-year follow-up of the North Karelia project.
13 Julkunen J et al. Hostility and the progression of carotid atherosclerosis.
14 Juva K et al. The prognosis of demented patients - one-year follow-up study of a population sample.
15 Juva K et al. Staging the severity of dementia: comparison of clinical (CDR, DSM-III-R), functional (ADL, IADL) and cognitive (MMSE) scales.
16 Kaakkola S et al. Neurofilament profile in olfactory mucosa of patients with a clinical diagnosis of Alzheimer's disease.
17 Kaplan GA et al. Social functioning and overall mortality: prospective evidence from the Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study.
18 Karvonen MJ et al. The east-west studies of Finland.
19 Kauhanen J. Mies ja miehen tunteet.
20 Kauhanen J. Alexithymia and health in middle-aged men.
21 Kauhanen J et al. Alexithymia may influence the diagnosis of coronary heart disease.
22 Kivekäs J et al. Seven-year follow-up of white-finger symptoms and radiographic wrist findings in lumberjacks and referents.
23 Korpela H. Antioksidantit ja flavonoidit kiinnostavat.
24 Koskinen S et al., toim. Suomen väestö.
25 Koskinen S et al. Väestö tutkimuksen kohteena.
26 Kromhout D et al. The future of the Seven Countries Study.
27 Kröger H et al. Decreased axial bone mineral density in perimenopausal women with rheumatoid arthritis - a population based study.
28 Kumpusalo E et al. Professional identities of young physicians: a Finnish national survey.
29 Lakka T. Leisure time physical activity, cardiorespiratory fitness, biological coronary risk factors and coronary heart disease. A population study in men in Eastern Finland.
30 Lakka TA et al. Higher levels of conditioning leisure time physical activity are associated with reduced levels of stored iron in Finnish men.
31 Lakka TA et al. Relation of leisure-time physical activity and cardiorespiratory fitness to the risk of acute myocardial infarction in men.
32 Lappalainen R. Ravitsemuspsykologiasta apu lihavuuden hoitoon?
33 Lappalainen R, Koivisto U-K. Miten lapsen ruokatottumuksiin voi vaikuttaa?
34 Luoma P et al. Altistuminen raskasmetalleille Lapissa.
35 Luoto R et al. Cardiovascular risks and socioeconomic status: differences between men and women in Finland.
36 Lynch JW et al. Childhood and adult socioeconomic status as predictors of mortality in Finland.
37 Manninen P, Notkola V. Maatalousyrittäjien työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vuosina 1980-1990.
38 Manninen P, Riihimäki H. Maatalousyrittäjien tuki- ja liikuntaelinoireet.
39 Marttila O et al. The South Karelia air pollution study: the effects of malodorous sulfur compounds from pulp mills on respiratory and other symptoms in children.
40 McCarthy MI et al. Glucokinase gene polymorphisms: a genetic marker for glucose intolerance in a cohort of elderly Finnish men.
41 Myllykangas M et al. Ketä hoidetaan ja kenen ehdoilla?
42 Mäntyjärvi M et al. Regular eye examinations of diabetic patients in the Finnish health care system.
43 Neittaanmäki L et al. Lääkärikunta naisistuu: nuorten lääkärien kotitaustasta ja ammattiin hakeutumisesta.
44 Niemelä P et al. Sosiaali- ja terveydenhuollon priorisointi - esitutkimustuloksia Kuopiosta.
45 Nikula J et al. Terveyden edistäminen osaksi kunnallisia toimintoja.
46 Niskanen L et al. Therapeutic traditions in type 2 diabetes - are they changing?
47 Nissinen A, Hausen H. Lifestyle-related factors.
48 Nissinen A et al. Kansanterveystiede.
49 Nissinen A, Kiangi G. The increasing importance of chronic diseases.
50 Nissinen A et al. Functional capacity in 70- to 89-year-old men in Finland, Italy, and the Netherlands.
51 Nissinen A et al. Kohonneen verenpaineen hoidon kehitys Suomessa vuosina 1982-1992.
52 Notkola I-L. Hedelmällisyys.
53 Notkola V et al. Työsuojelu- ja työterveysongelmat maataloudessa 1990-luvun alussa.
54 Nylund L et al. Genotoxicity of kraft pulp spent liquors from different types of chlorination procedures.
55 Nyyssönen K et al. Increase in oxidation resistance of atherogenic serum lipoproteins following antioxidant supplementation: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial.
56 Nyyssönen K et al. Elevation of serum high density lipoprotein cholesterol concentration due to lowering of body iron stores by blood letting.
57 Pallonen UE et al. A 2-year self-help smoking cessation manual intervention among middle-aged Finnish men: an application of the transtheoretical model.
58 Pekkanen J. Ympäristöepidemiologian rajat ja mahdollisuudet.
59 Pekkanen J. Pitkärannassa kartoitetaan ympäristöterveysongelmia.
60 Pekkanen J et al. Changes in serum cholesterol level and mortality: A 30-year follow-up. The Finnish cohorts of the Seven Countries Study.
61 Pirhonen I et al. Työikäisen väestön hengitystieinfektioiden yleisyys, lääkärissäkäynnit ja sairauspoissaolot.
62 Puska P et al. Förändringar i riskfaktorpanoramat för hjärt- och kärlsjukdomar i Finland.
63 Puska P et al. 20 år med Nordkarelenprojektet. Förebyggande arbete ger resultat.
64 Rauramaa R, Salonen JT. Physical activity, fibrinolysis and platelet aggregability.
65 Rosenberg C et al. Airborne chlorinated dioxins and furans in a pulp and paper mill.
66 Ryynänen O-P. Health, functional capacity, health behaviour, psychosocial factors and falling in old age.
67 Ryynänen O-P et al. Benzodiazepines and falling injuries in the elderly.
68 Ryynänen O-P et al. Opiskelijoiden asenteet terveydenhuollon valintoihin.
69 Räsänen K et al. Surveillance of employees in small and medium-sized enterprises.
70 Salomaa V et al. Haemostatic factors and prevalent coronary heart disease; the FINRISK haemostasis study.
71 Salomaa V et al. Sydän- ja verisuonitautien vaaratekijät verenpainepotilailla ja muussa väestössä vuosina 1982-1992.
72 Salomaa VV et al. Haemostatic factors and lipoprotein (a) in three geographical areas in Finland: the Finrisk Haemostasis Study.
73 Salonen JT et al. Body iron stores and coronary heart disease.
74 Salonen JT, Salonen R. Risk factors for carotid and femoral atherosclerosis in hypercholesterolaemic men.
75 Salonen R et al. Reduction of blood pressure by antioxidant supplementation: A randomized double-blind clinical trial.
76 Salonen R et al. Ultrasonographic manifestations of common carotid atherosclerosis in elderly eastern Finnish men: Prevalence and associations with cardiovascular diseases and risk factors.
77 Serkkola A. A sick man is advised by a hundred. Pluralistic control of tuberculosis in southern Somalia.
78 Sulkava R. Alzheimerin tauti.
79 Sulkava R. Dementian hoito.
80 Sulkava R, Erkinjuntti T. Vitamiinit, muistihäiriöt ja dementia.
81 Susitaival P, Husman K. Farming and occupational health in Finland in 1992.
82 Susitaival P, Husman K. Yleispohdinta ja johtopäätökset.
83 Susitaival P et al. Prevalence of hand dermatoses among Finnish farmers.
84 Susitaival P et al. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon toiminta, työterveyshuoltoasenteet ja -tiedot.
85 Taivainen A et al. Moottorikäyttöisen hengityksensuojaimen merkitys maanviljelijöiden työperäisen astman hoidossa.
86 Takala J, Heikkinen M. Vatsavaivojen diagnostiikka terveyskeskuksessa.
87 Takala J, Heikkinen M. Vatsavaivojen diagnostiikka terveyskeskuksessa.
88 Takala JK et al. Overweight, underweight and mortality among the aged.
89 Tammilehto L et al. Hengityselinsairaudet.
90 Tatlisumak T et al. Marchiafava-Bignamin tauti - alidiagnosoitu oireyhtymä.
91 Tervahauta M et al. Change in blood pressure and 5-year risk of coronary heart disease among elderly men: the Finnish cohorts of the Seven Countries Study.
92 Tervahauta R, Vuori H. Bosnian sota - sota terveyttä vastaan.
93 Tuomainen R, Myllykangas M. Tie terveyteen: medikalisaatio sillanrakentajana.
94 Tuomainen R et al. Medikalisaatio ja ihmisluonnon alkemistit.
95 Tuomilehto J et al. Antibodies to glutamic acid decarboxylase as predictors of insulin-dependent diabetes mellitus before clinical onset of disease.
96 Tuppurainen M et al. The effect of previous oral contraceptive use on bone mineral density in perimenopausal women.
97 Vartiainen E et al. Twenty-year trends in coronary risk factors in North Karelia and in other areas of Finland.
98 Vartiainen E et al. Changes in risk factors explain changes in mortality from ischaemic heart disease in Finland.
99 Vartiainen E et al. Serum cholesterol concentration and mortality from accidents, suicide, and other violent causes.
100 Vaskilampi T. Vaihtoehtolääkintä kuluttajien terveysmarkkinoilla.
101 Vaskilampi T. Alternative medicine in Finland.
102 Vaskilampi T, Hänninen O. Kuppaushoito asiakkaiden arvioimana.
103 Viinamäki H et al. Success of the patient-alternative therapist relationship.
104 Viitasalo V. EU ja muutokset lääkärintodistuksessa ajokorttia varten.
105 Viitasalo V et al. Terveydentila, lääkärintarkastus ja ajokortti.
106 Virokannas H et al. Työterveyshuoltoon erikoistuminen: tilannearvio ja kehittämistarpeet.
107 Vuori H. The many faces of quality.
108 Vuori H. A new Hanseatic Union for public health?
109 Vuori H, Lagerkvist B. WHO i det forna Jugoslavien.
110 Väänänen MK et al. Dental caries and mutans streptococci in relation to plasma ascorbic acid.
111 Ylä-Herttuala S, Salonen JT. Rasvojen hapettumisen merkitys sydän- ja verisuonisairauksissa.

Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö Department of Public Health and General Practice
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008