Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Fridlund B. A holistic framework for nursing care. Rehabilitation of the myocardial infarction patient.
2 Fridlund B et al. Health benefits from a layman intervention in the primary health care.
3 Fridlund B et al. Preventive health care of referrals; the advantage of layman support.
4 Hildingh C et al. Experiences of social support among participants in self-help groups related to coronary heart disease.
5 Kivivirta L et al. Eri kulttuureissa elävien naisten kokemuksia synnytyksestä ja äitiydestä.
6 Kylmä J. Toivo hoitotyössä.
7 Laitinen P. Elderly patients' and their informal caregivers' perceptions of care given: the study-control ward design.
8 Lauri S, Vehviläinen-Julkunen K. Terveydenhoidon tiedolliset ja toiminnalliset lähtökohdat.
9 Lidell E, Fridlund B. Long-term effects after myocardial infarction; A five-years comparison between conventional medical follow-ups and a caring rehabilitation programme.
10 Liukkonen A, Laitinen P. Reasons for uses of physical restraint and alternatives to them in geriatric nursing: a questionnaire study among nursing staff.
11 Liukkonen A, Nores T. Vanhusten ja hoitohenkilöstön kokemukset laitoksessa.
12 Liukkonen A, Åstedt-Kurki P. Osallistuva havainnointi hoitotieteellisen tutkimuksen aineiston keruumenetelmänä.
13 Liukkonen A, Åstedt-Kurki P. Huumori vanhusten hoidossa. 'Sitä huumorii, onhan sitä joskus tuolla, kuuloo, mutta hyvin harvoin'.
14 Meriläinen P. Minä, kulttuuri ja hoitaminen.
15 Meriläinen P et al. Vanhuksen oikeudellinen asema ja itsemäärääminen laitoshoidossa.
16 Pelkonen M. Lapsiperheiden voimavarat ja niiden vahvistaminen hoitotyön keinoin.
17 Pelkonen M. Voimavarojen vahvistaminen: Haaste hoitotieteellisen tietoperustan ja hoitotyön käytännön kehittämiseksi.
18 Pelkonen M. Nursing quality assurance in Finland.
19 Pelkonen M. Voimavarojen vahvistaminen hoitotyön tehtävänä.
20 Pelkonen M. Lastenneuvolan terveydenhoitajat perheiden voimavarojen tukijoina.
21 Pelkonen M. Eurooppalaista yhteistyötä Hoitotyön laatuverkko EUROQUAN.
22 Tallberg M. Kirjallisuus sairaanhoitajan ammatillisuuden perustana - Kansainvälinen tausta ja kehitys Suomessa 1980-luvulle.
23 Tallberg M. Historiasta tulevaisuuteen - Quo vadis SHKS?
24 Tallberg M. Sairaanhoitajien koulutussäätiön perustaja Venny Snellman.
25 Tallberg M. Suomen Sairaanhoitajataryhdistyksen julkaisutoiminta 1909-33.
26 Tallberg M. Sairaanhoitajatarjärjestöjen oppikirjakomitea 1934-44.
27 Tuominen L et al. Koulutulokkaan terveystarkastuksen arviointi. Tampereen kaupungin terveystoimen kaakkoisella alueella tehty tutkimus vanhempien kokemuksista koulutulokkaan terveystarkastuksista.
28 Turunen H et al. Colaizzin fenomenologisen menetelmän sovellutus; esimerkkinä hyvän hoidon kuvaaminen.
29 Varjoranta P. Terveyssisarten kotikäynnit suomalaisessa lastenneuvolatyössä vuosina 1944-1972 - Syöpäläisten torjunnasta keskosten huoltoon.
30 Vehviläinen-Julkunen K. The function of home visits in maternal and child welfare as evaluated by service providers and users.
31 Vehviläinen-Julkunen K. What do Finnish women want from the home visits of public health nurses?
32 Vehviläinen-Julkunen K. Perhevalmennuksen kehittämistyön lähtökohtia.
33 Vehviläinen-Julkunen K. Miksi kehittää perhevalmennusta?
34 Vehviläinen-Julkunen K. Johdattelua neuvoloiden kehittämistyön lähtökohtiin ja toteutukseen.
35 Vehviläinen-Julkunen K. Mihin suuntaan suomalainen hoitotieteellinen tutkimus?
36 Vehviläinen-Julkunen K et al. Cultural meanings of the childbirth experience.
37 Vehviläinen-Julkunen K et al. Naisten synnytyskokemuksia eri kulttuureissa: Vertailututkimus suomalaisten ja pohjois-amerikkalaisten keskuudessa.
38 Vehviläinen-Julkunen K et al. Naisten synnytysodotukset ja synnytykseen valmentautuminen.
39 Vehviläinen-Julkunen K, Saarikoski S, toim. Synnytys- ja perhevalmennuksen kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä. Kuopion läänin projektin väliraportti.
40 Vehviläinen-Julkunen K et al. Asiakkaiden ja terveydenhoitajien arviointeja äitiys- ja lastenneuvoloiden kotikäynneistä.
41 Viinamäki H et al. Success of the patient-alternative therapist relationship.
42 Voutilainen U, Perälä M-L. Baltian maiden ja Kuopion yliopiston koulutusyhteistyö alkuun hoitotieteessä.
43 Åstedt-Kurki P, Liukkonen A. Humour in nursing care.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008