Eläinlääketieteellinen koetila

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aalto J, Reinikainen E. Kultainen vasikka: alkiosta maidontuottajaksi.
2 Hyttinen J-M et al. Generation of transgenic dairy cattle from transgene-analyzed and sexed embryos produced in vitro.
3 Jalkanen L. Koirien keinosiemennykset Suomessa 1991-1992.
4 Jalkanen L. Kettujen keinosiemennys - ammattitaitoa vaativa erikoisala.
5 Pyörälä S et al. Pharmacokinetics of single-dose administration of tinidazole in unweaved calves.
6 Rainio V. Lampaan alkionsiirto.
7 Valtonen M. Uhanalaisten eläinten geenipankkitoiminta.
8 Valtonen M et al. Kinetics of underfur hair growth in normal and melatonin-treated young mink and silver fox.
9 Valtonen M et al. Turkiseläinten karvan kasvunopeus ja painonlisäys kasvukaudella.
10 Yongjun X, Blomstedt L. Effect of melatonin on winter fur development in adult male raccoon dogs.
11 Yongjun X et al. Seasonal changes in testicular size and serum testosterone levels and the relationships between serum testosterone concentrations and reproductive performance in male raccoon dogs.

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008