Soveltavan eläintieteen ja eläinlääketieteen laitos
Department of Applied Zoology and Veterinary Medicine

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aalto J, Reinikainen E. Kultainen vasikka: alkiosta maidontuottajaksi.
2 Ackefors H, Lindqvist OV. Cultivation of freshwater crayfishes in Europe.
3 Antikainen E. The ecology and breeding adaption of the Jackdaw in Finland.
4 Bakken M et al. Production conditions, behaviour and welfare of farm foxes.
5 Harri M. Teurasjätteet - turkiksi vai kaatopaikalle.
6 Harri M. Turkiseläintutkimus Kuopion yliopistossa.
7 Harri M. Inauguration of a new research station at Kuopio University.
8 Harri M. Eläinten hyvinvointi - miten sitä tutkitaan.
9 Harri M. Eläinten hyvinvointi tutkimuskohteena.
10 Harri M et al. Heart rate of blue fox (Alopex lagopus) in normal and simulated situations of farm life.
11 Harri M et al. Effect of farm environment on fur quality.
12 Harri M et al. Attempts to characterize temperament of blue and silver foxes by using different behavioural tests.
13 Helppi J. Lämpöheilurin sopivuus nisäkkään viihtyvyyslämpötilan määrittäminen; esimerkkieläimenä sika (Sus scrofa).
14 Henttonen P. Interspecific and intraspecific interactions. Results from the group discussions.
15 Henttonen P et al. Possible movement of epibionts, parasites and diseases with crayfish introductions.
16 Henttonen P et al. Occurrence of Psorospermium sp. in several North American crayfish species, with comparative notes on Psorospermium haeckeli in the European crayfish, Astacus astacus.
17 Huner J (toim.), ed. Freshwater Crayfish Aquaculture in North America, Europe, and Australia.
18 Huttula T et al. Hydrology of Lake Tanganyika.
19 Jussila J. Ravun (Astacus astacus L.) kasvusta intensiivisessä viljelysysteemissä.
20 Korhonen H, Harri M. Factors affecting growth in polecats.
21 Korhonen H, Harri M. Wintering strategy of the raccoon dogs as judged from its thermoregulatory properties.
22 Kumlin T. Neutroniaktivoitujen UO2 -hiukkasten käyttäytyminen rotan keu hkoissa ja leviäminen elimistöön.
23 Kuosmanen M. Taimenten ja järvilohen vertailuviljely Oulujärven hoitokunnan valitsemiseksi.
24 Kuosmanen-Postila S. FishBase on kalatietosanakirja sähköisessä muodossa.
25 Kuosmanen-Postila S. Nutrian (Myocastor coypus, Mol.) tuotantoedellytyksistä Suomessa.
26 Kurl DN, Lindqvist OV. Effect of drying group a type 50 streptococci on mouse-virulence and their adherence for human buccal epitheial cells.
27 Lindqvist OV. Ympäristöhygienia 20 vuotta Kuopiossa.
28 Lindqvist OV. Kehitysyhteistyö Tanganyikalla.
29 Lindqvist OV, Mölsä H. Summary of SSP results and proposal of SSP for 1995. Lake Tanganyika Research Project Scientific coordinator's report.
30 Metaaniryhmä et al. Lokan tekojärven sekä Vuotos alueen kasvihuonekaasupäästöt.
31 Mononen J. Makuuhyllyjen ja pesäkoppien merkitys tarhatuille hopeaketuille (Vulpes vulpes) ja siniketuille (Alopex lagopus).
32 Mononen J et al. Open field behaviour is not related to brain weight in farmed silver fox (Vulpes vulpes).
33 Mononen J et al. Resting platforms for foxes.
34 Mölsä H, Lindqvist OV. Tanganjika-järvi tarjoaa kalaa.
35 Mölsä H, Pitkänen T. Geeniteknologia kirjolohijalostuksessa.
36 Nieminen M. Reindeer: animal in the North.
37 Nieminen M. Thermal insulation of reindeer fur.
38 Nuotio E. Varsinais-suomalaisten purotaimenten kartoittaminen ja niiden populaatiokokoihin vaikuttavia tekijöitä.
39 Nurminen L, Harri M. Stressaantuuko minkki tarhakasvatuksessa?
40 Otto DME et al. Cytochrome P450-dependent enzymes and oxidant-mediated responses in rainbow trout exposed to contaminated sediments.
41 Paalavuo M. Monoklonaalisten vasta-aineiden valmistaminen ja Aeromonas salmonida sp. salmonicidan ulkomemgraaniproteiinien immunokemiallinen tutkiminen monoklonaalivasta-aineiden avulla.
42 Parkkinen J et al. Designing Satellite Image Analysis for the Lake Tanganyika Research Project.
43 Parkkinen J et al. Analyses des dessins des images par satellite pour le project de Recherche pour l'aménagement de Péches au lac Tanganyika.
44 Parkkinen J et al. Presentation of SSP results: remote sensing.
45 Pitkänen T. A preliminary study for identification of thirteen first acrocentric autosome pairs in reindeer.
46 Pitkänen T et al. Geeninsiirtotekniikoiden kehittäminen lohikaloilla.
47 Pyörälä S et al. Pharmacokinetics of single-dose administration of tinidazole in unweaved calves.
48 Tarvainen J, toim. Roskakalojen kompostointi. Tutkimus tyhjennyskalastuksella saadun kalan hyödyntämisestä kompostoimalla.
49 Tossavainen S. Kalankasvumallit ja niiden soveltaminen kirjolohen kasvatukseen.
50 Valtonen M. Uhanalaisten eläinten geenipankkitoiminta.
51 Valtonen M et al. Kinetics of underfur hair growth in normal and melatonin-treated young mink and silver fox.
52 Valtonen M et al. Turkiseläinten karvan kasvunopeus ja painonlisäys kasvukaudella.
53 Varis H. Turkistarhojen vesistökuormitus ja kunnostustoimien vaikutus siihen.
54 Varis H, Harri M. Vesistökuormitus ja kunnostustoimien vaikutus siihen.
55 Viikinkoski T et al. Iron in the hepatopancreas of crayfish. Ecotoxicology of heavy metals.
56 Xiao Y. Seasonal moulting in adult male raccoon dog (Nyctereutes procyonoides).
57 Yongjun X, Blomstedt L. Effect of melatonin on winter fur development in adult male raccoon dogs.

Soveltavan eläintieteen ja eläinlääketieteen laitos Department of Applied Zoology and Veterinary Medicine
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008