Anestesiologian klinikka
Department of Anesthesiology

Julkaisut 1994
Publications 1994

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Friesdorf W et al. Information transfer in high dependency environments: an ergonomic analysis.
2 Heikkinen H, Koski EMJ. Discharge criteria and recommendations to ambulatory surgical patients.
3 Hendolin H et al. Propofol-nitrous oxide versus thiopentone-isoflurane-nitrous oxide anesthesia for uvulopalatopharyngoplasty in patients with sleep apnea.
4 Hendolin H et al. Preoperative identification of patients at high risk for deep vein thrombosis despite prophylaxis in abdominal surgery.
5 Hirvonen E. Laparoskooppisten leikkausten anestesiologiset erityispiirteet.
6 Kari A et al., toim. Parenteraalinen nestehoito: perustietoa nestehoidosta lääkäreille ja sairaanhoitajille.
7 Kokki H et al. Ibuprofen in the treatment of postoperative pain in small children. A randomized double-blind-placebo controlled parallel group study.
8 Koski EMJ et al. A knowledge-based alarm system for monitoring cardiac operated patients - assessment of clinical performance.
9 Mattila MAK. Kongressi kuopiolaiseen tapaan.
10 Mattila MAK. Päivystys.
11 Mattila MAK. Päivystystilanne.
12 Mattila MAK. Potilaan hoito kuljetuksen aikana.
13 Mattila MAK. Tilaston teko ei ole byrokratiaa vaan toimintaa varten.
14 Mattila MAK. Miksi emme hyödyntäisi olemassa olevia mahdollisuuksia? Etälääketiede.
15 Mattila MAK, toim. Päivystäjän käsikirja III.
16 Mattila MAK et al. Pulssiaallon vakuuttava todiste ACD-elvytyksen tehokkuudesta.
17 Mattila MAK, Karli P. Päivystysaikainen paperisota.
18 Mäkivirta A, Koski EMJ. Alarm-inducing variability in cardiac postoperative data and the effects of prealarm delay.
19 Niskanen M, Niskanen L. Is the acute physiology and chronic health evaluation (APACHE II) scale ageist? Implications for drug therapy in older patients.
20 Niskanen MM et al. Contribution of non-neurologic disturbances in acute physiology to the prediction of intensive care outcome after head injury or non-traumatic intracranial haemorrhage.
21 Nuutinen L, Uusitupa M. Enteraalinen vai parenteraalinen ravitsemus?
22 Pitkänen O et al. Branched-chain and mixed amino acid solutions and thermogenesis in postoperative patients.
23 Purhonen S. Terveiden synnyttäjien EKG-muutoksia.
24 Söderlin MK et al. Myocardial infarction in a parturient.
25 Turunen M et al. Postoperatiivisen epiduraalisen kivunhoidon käynnistäminen vuodeosastolla.

Anestesiologian klinikka Department of Anesthesiology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008