Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Drummond M et al. Economic evaluation of pharmaceuticals: a European perspective.
2 Haapanen N. Kirja-arvostelu. Vuorela Terho: Toiminnan arvioinnin tutkimusotteiden kehitys.
3 Harisalo R. Julkisten palveluiden tukijärjestelmä kunnallishallinnossa: kokeiluja, kokemuksia ja ideoita.
4 Harisalo R. Kunta palveluiden järjestäjänä.
5 Harisalo R. Powershift in democracy, public services and local government.
6 Harisalo R. Uusia ulottuvuuksia julkisen hallinon tutkimiseksi. Pääkirjoitus.
7 Harisalo R. Teollinen vallankumous nyt. Pääkirjoitus.
8 Harisalo R. Kunnat vedenjakajina. Pääkirjoitus.
9 Harisalo R. Julkinen koululaitos vedenjakajalla: vapaakuntakokeilun käyttämättömät mahdollisuudet.
10 Harisalo R, Korhonen T. Hinnoittelusta ja riistohinnoittelusta terveydenhuollossa.
11 Harisalo R, Korhonen T. Kuntien muuttuvat palvelujärjestelmät: kokemuksia kuntien uusista työkaluista.
12 Hyrylä M. Riskit palvelutoiminnassa: leikkaukset ja leikkaushaavatulehdukset puhtausluokittain Suomessa 1988 - 1990, leikkaushaavatulehdusten seuranta ja potilasvahinkomenettely.
13 Hyrylä M. Hoitokäytännön yhteydet leikkaushaavatulehduksiin.
14 Hyrylä M. Leikkaushaavatulehdukset leikkausten riskeinä ja niiden yhteiskunnalliset kustannukset Suomessa 1988-1990.
15 Hyrylä M, Sintonen H. Leikkaushaavatulehdusten yhteiskunnalliset kustannukset Suomessa 1988 -1990.
16 Kinnunen J. Tukeeko työyhteisön kulttuuri muutoksessa jaksamista.
17 Miettinen S et al. Erikoissairaanhoidon hallinnon muutos ja hallinnon käyttökustannukset Suomessa 1987 - 1991.
18 Mustonen A et al. Vanhustyö sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueena kunnissa: yhdistettyjen ja erillisten hallintokuntien henkilöstön käsityksiä ja kokemuksia yhteistyöstä ja hallintokuntien yhdistämisestä.
19 Rissanen P et al. Elämänlaatu ja toimintakyky tekonivelleikkauksissa.
20 Rissanen P et al. Suomalaisten liikuntaharrastuksia rajoittavat tekijät: Toteutuvatko liikuntapolitiikan tavoitteet?
21 Simell T et al. Diabetekseen sairastuneiden lasten lyhyt ja pitkä alkusairaalahoito: kustannus-vaikuttavuusanalyysi.
22 Sinkkonen S, ed. Hallinnonuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö kunnissa.
23 Sinkkonen S. Hallinnonuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö kunnissa - tutkimuksen lähtökohdat.
24 Sintonen H, ed. EuroQol Conference Proceedings. Helsinki, October 1992. Discussion Paper No 2.
25 Sintonen H, Arinen SS. The dental care system in Finland.
26 Sintonen H, Arinen SS. Tandvården i Finland.
27 Taskinen H et al. Hallintokuntien yhdistäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö kunnissa: vuosien 1978 ja 1992 vertailu.
28 Utriainen P et al. Erikoishammashoitajien tuottavuus terveyskeskuksissa ja yksityisellä sektorilla taloudellisesta näkökulmasta.
29 Utriainen P et al. Terveyskeskusten hammashuollon tuottavuus 1982 ja 1991.
30 Utriainen P et al. Terveyskeskusten hammashuollon kokonaistuottavuus.
31 Utriainen P et al. Tupakoinnin ehkäiseminen nuorten suun terveyden edistäjänä.
32 Vaskilampi T et al. The use of alternative treatments in the finnish adult population.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008