Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen R. Hoidon koettu onnistuminen psykiatrisen avo-osaston toiminnan tuloksellisuuden kuvaajana.
2 Grönfors M. Minorities and the common culture.
3 Grönfors M. Tutkimuksen tausta ja toteutus.
4 Huttunen J, Hämäläinen J. Vanhempien kasvattajaominaisuuksista ja isätyypeistä.
5 Hämäläinen J. Social pedagogic orientation in the vocational teacher education of social work.
6 Hämäläinen J. Vospitanie Roditelei. Konzepzii, napravlenija i perspektivi.
7 Hämäläinen J, Kraav I. Perhepolitiikka ja vanhempien ulkoiset toimintaedellytykset Suomessa ja Virossa: vertaileva tutkimus.
8 Kaitalo H. Yhteistyö antaa merkityksen: vammaistyö yksityisen ja julkisen välissä.
9 Karvinen S. Johdanto.
10 Karvinen S. Metodisuus sosiaalityön ammatillisuuden perustana.
11 Karvinen S. Reflektiivinen ammatillisuus sosiaalityössä.
12 Kääriäinen K. Atheism and perestroika.
13 Kääriäinen K. Det ateistiska imperiets sammanbrott.
14 Laakkonen V, Laurinkari J. Co-operative system and social policy.
15 Laurinkari J. Neue volkswirtschaftliche Funktionen der Genossenschaften in Osteuropa.
16 Laurinkari J. Historical Approach on the Development of Co-operatives.
17 Laurinkari J. Principles of the co-operative system.
18 Laurinkari J, Laakkonen V. Ethics as moral authority.
19 Mustonen A et al. Vanhustyö sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueena kunnissa: yhdistettyjen ja erillisten hallintokuntien henkilöstön käsityksiä ja kokemuksia yhteistyöstä ja hallintokuntien yhdistämisestä.
20 Niemelä P. Sosiaalihuollon priorisointi pohjoismaisen kirjallisuusaineiston valossa.
21 Niemelä P. Kuntalaisten arvot ja odotukset.
22 Niemelä P et al. Ennakkotuloksia turvattomuudesta ja sen hallintakeinoista. Turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot Kuopion läänissä vuonna 1992 Turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot Kuopion läänissä vuonna 1992.
23 Niemelä P, Salo R. Palveluorganisaation alueellistaminen kunnassa. Seurantatutkimus Jyväskylän sosiaalitoimen alueellistamisesta.
24 Niiranen V. Tulosjohtaminen sosiaalitoimen johtamismenetelmänä: utopioita, piilotavoitteita ja mahdollisuuksia.
25 Niiranen V. Muutosten ja uudistusten tutkimisesta.
26 Pölkki P. Is the Voice of Children at Risk Heard in the Finnish Child Welfare System.
27 Taskinen H et al. Hallintokuntien yhdistäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö kunnissa: vuosien 1978 ja 1992 vertailu.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008