Sosiaalihammaslääketieteen laitos
Department of Community Dentistry

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Kahilakoski E et al. Kuntainliiton 18-64 -vuotiaan väestön suun terveydentilan ja hoidon tarpeen kartoitus.
2 Karttunen L, Nyyssönen V, eds. Joensuun vanhuuseläkeikäisen väestön suun terveydentila ja siihen liittyvät tekijät.
3 Laiho M et al. Three methods of oral health education in secondary schools.
4 Nyyssönen V et al. Hammashuollon kehittämisen mahdollisuudet Enson Varkauden tehtailla.

Sosiaalihammaslääketieteen laitos Department of Community Dentistry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008