Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R. Särkylääkkeiden kulutus Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.
2 Ahonen R. Särkylääkkeiden kulutus ja käyttö Suomessa. (with English summary: Utilization of analgesics and anti-inflammatory drugs in Finland).
3 Ahonen R et al. Use of analgesics and anti-inflammatory drugs in Finland: A cross-sectional analysis in 1976 and 1987.
4 Airaksinen M. Luonnonlääkkeiden asema Suomessa (with English summary: Development of health food products market in Finland).
5 Airaksinen M et al. Drug information from pharmacies: desire for more spontaneous information.
6 Airaksinen M, Saano V. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja mainonnan antama kuva luonnonlääkkeiden käytöstä ja käyttöaiheista Suomessa (with English summary: Use of "natural drugs" in Finland - review based on sociologigal research and sales promotion).
7 Airaksinen M, Saano V. Lääkkeet ja luontaistuotteet - paha sekaannus ja yhä pahenee.
8 Enlund H. Luontaistuotteet - aikamme patenttilääkkeitä? Pääkirjoitus.
9 Enlund H. Preparing the pharmacy student for community pharmacy practice.
10 Hirvonen A. Lasten kuumeen ja kivun hoito.
11 Kaija P et al. Millaiseksi farmaseutit ja proviisorit kokevat työnsä? (with English summary: A survey of pharmacists' and assistant pharmacists' opinions about their work).
12 Kaija P, Enlund H. Lääkeneuvonta lisää farmaseuttien ja proviisorien työn mielekkyyttä.
13 Koistinen J et al. Farmaseuttisen henkilöstön näkemykset lääkeinformaation antoa estävistä tekijöistä (with English summary: Barriers in patient information from pharmacies) .
14 Mäntyjärvi M et al. Diabeetikkojen säännölliset silmätarkastukset perusterveydenhuollossa.
15 Niskanen L et al. Lääkärien asenteet aikuisiän diabeteksen lääkehoitoon.
16 Ranta VP, Naaralahti T. Hermosoluista sokereihin. Sähkökemiallisten HPLC-detektoreiden uudet ulottuvuudet.
17 Takala J et al. The relationship between mental health and drug use.
18 Tuovinen K et al. Sairaalan lääkehuollon rationalisointi - kokeilu apteekin ja vuodeosaston yhteistyönä (with English summary: Alternatives to develop hospital medication dispensing systems).
19 Tóth Z et al. Isolation and determination of alizarin in cell cultures of Rubia tinctorum and emodin in dermocybe sanquinea using solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography.
20 Vainio K. Astmakoulutusta työpaikalla.
21 Wallenius K et al. Peruslääkevalikoiman kehittyminen muuttuvassa sairaalaympäristössä (with English summary: The development of hospital formulary in changing health care environment).

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008