Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen R et al., ed. Psykiatrian tuloksia etsimässä.
2 Baastrup PC et al. A controlled Nordic multicentre study of zuclopenthizol acetate in oil solution, haloperidol and zuclopenthixol in the treatment of acute psychosis.
3 Haatainen J et al. Itsemurhaa yrittänyt päivystyspotilas yleissairaalassa.
4 Harvima IT et al. Association of cutaneous mast cells and sensory nerves with psychic stress in psoriasis.
5 Heikkinen A et al. Psykosomaattisesti oireilevien potilaiden psykiatrisen osastohoidon tuloksellisuus.
6 Hyyppä MT, Lehtonen J. Unihäiriöt ja depressio.
7 Koivisto K et al. Poststroke depression and rehabilitation outcome.
8 Koskela K et al. Pitkäaikaistyöttömyys ja henkinen hyvinvointi: kahden tehtaan vertailututkimus.
9 Koskinen T et al. Voidaanko pitkäaikaishoidon tarvetta lykätä lääkkein? Sitalopraami vanhuuden depressiivisten häiriöiden ja dementian oireiden hoidossa.
10 Koskinen T, Kontkanen J. Vanhusten paranoidisuuden diagnostiikka ja hoito.
11 Laukkanen E. Nuoren psyykkinen hätä ja tarjolla oleva apu; ovatko ne etäällä toisistaan?
12 Laukkanen E. Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen häiriintyminen. On adolescent growth and disturbance.
13 Lehtonen J. Psykiatrian tieteellisistä lähtökohdista ja nykytilasta.
14 Lehtonen J. Psykiatrian tuloksia etsimässä.
15 Meriläinen P et al. Suomalaisen väestön virallisten ja epävirallisten hoitomuotojen rinnakkaiskäyttö vuosina 1982 ja 1992.
16 Mäntyranta T et al. Luonnonlääkkeiden käyttö Suomessa.
17 Neuvonen PJ et al. Five fatal cases of serotonin syndrome after moclobemide-citalopram or moclobemice-clomipramin overdoses.
18 Rimón R et al. Moclobemide versus imipramine in depressed out-patients: a double-blind multi-centre study.
19 Suonio S et al. Synnyttäjien yleiset ja synnytykseen liittyvät pelot.
20 Tikkanen J, Viinamäki H. Työympäristön koetut terveysvaarat Suomessa.
21 Tähkä V. Mind and its treatment: a psychoanalytic approach.
22 Vartiainen A et al. Psykoosityöryhmän käyttö akuutin psykoosipotilaan hoidossa.
23 Vartiainen E et al. Vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttö Suomessa 1992.
24 Vartiainen H. Sexual activity among psychiatric inpatients: international perspectives.
25 Vartiainen H, Hakola P. Seksuaalirikokset ja seksuaaliset poikkeavuudet.
26 Vartiainen H et al. A long-term study of remoxipride in chronic schizophrenic patients.
27 Vaskilampi T et al. Vaihtoehtolääkinnän tuntemuksen ja käytön muutoksia - tuloksia kymmenvuotisseurannasta.
28 Viinamäki H et al. Televisiosuhde, mini-interventio ja tupakoinnin lopettaminen.
29 Viinamäki H et al. The impact of unemployment on psychosomatic symptoms and mental well-being.
30 Viinamäki H et al. Unemployment, financial stress and mental well-being - a factory closure study.
31 Viinamäki H et al. Social support in relation to mental well-being among unemployed - a factory closure study in Finland.
32 Viinamäki H et al. Työttömyys ja henkinen hyvinvointi - vertailututkimus kahdessa tehtaassa.
33 Viinamäki H et al. Unemployment and mental well-being: a factory closure study in Finland.
34 Viinamäki H et al. Työttömyys ja psykiatriset häiriöt: kliininen psykiatrinen tutkimus.
35 Viinamäki H et al. Potilas-parantajasuhteen tuloksellisuus.
36 Viinamäki H et al. Psykiatriseen sairaalaan vai avohoitoon - tutkimus yleissairaalan psykiatrisista päivystyskonsultaatioista.
37 Viinamäki H et al. Determinants of the psychiatric hospital care in a general hospital.
38 Viinamäki H et al. Contentment of self-esteem in relation to metabolic control in patients with Type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus.
39 Viinamäki H et al. The patient-doctor relationship and metabolic control in patients with type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus.
40 Viinamäki H et al. TULES-potilaiden mielenterveysongelmat.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008