Parodontologian laitos
Department of Periodontology

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Jokinen V. Suojautuminen infektioriskipotilaan hammashoidossa.
2 Kontturi-Närhi V. Vihlovat hammaskaulat - kipujen esiintyvyys ja siihen vaikuttavat tekijät.
3 Kontturi-Närhi V. Dentin hypersensitivity - factors related to the occurrence of pain symptoms.
4 Kontturi-Närhi V, Närhi M. Testing sensitive dentin in man.
5 Väisänen P. Ohjatun kudosparanemisen mahdollisuudet parodontologisessa hoidossa.
6 Väänänen M et al. Periodontal health related to plasma ascorbic acid.

Parodontologian laitos Department of Periodontology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008