Oikeuspsykiatrian yksikkö
Department of Forensic Psychiatry

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Baastrup PC et al. A controlled Nordic multicentre study of zuclopenthizol acetate in oil solution, haloperidol and zuclopenthixol in the treatment of acute psychosis.
2 Hakola HPA et al. Long-term effects of bilateral frontal lobe lesions from neuropsychiatric and neuroradiological aspects.
3 Hakola P. Neuropsykiatriset aspektit oikeuspsykiatriassa.
4 Hakola P. Prefrontaalinen psychosyndrooma.
5 Hakola P. Aggressiivisuus ja väkivalta.
6 Hakola P. Psykiatrisista häiriöistä ja sairauksista.
7 Hakola P. Lainsäädäntö ja oikeuspsykiatrian tehtäväkenttä.
8 Hakola P, Sulkava R. Neuropsykiatrinen tutkimus.
9 Paanila J et al. Virkamiehet tarvitsevat lain erityissuojaa.
10 Suonio S et al. Synnyttäjien yleiset ja synnytykseen liittyvät pelot.
11 Tiihonen J. Pharmacological treatment of aggressive behavior.
12 Tiihonen J. Handbook of affective disorders (a review requested by the Journal).
13 Tiihonen J et al. Criminality associated with mental disorder and intellectual deficiency.
14 Tiihonen J, Hakola P. Impulsiivisen aggressiivisen käyttäytymisen farmakologinen hoito.
15 Tiihonen J et al. Eltoprazine for aggression in schizophrenia and mental retardation.
16 Vartiainen A et al. Psykoosityöryhmän käyttö akuutin psykoosipotilaan hoidossa.
17 Vartiainen H. Sexual activity among psychiatric inpatients: international perspectives.
18 Vartiainen H, Hakola P. Seksuaalirikokset ja seksuaaliset poikkeavuudet.
19 Vartiainen H et al. Neuroleptit keskeisiä akuutin psykoosin hoidossa.
20 Vartiainen H et al. A long-term study of remoxipride in chronic schizophrenic patients.
21 Vartiainen H et al. A long-term study of remoxipride in chronic schizophrenic patients.

Oikeuspsykiatrian yksikkö Department of Forensic Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008