Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö
Department of Public Health and General Practice

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Erkinjuntti T, Sulkava R. Computed tomography and magnetic resonance imaging in the diagnosis of differential diagnosis of dementia.
2 Erkinjuntti T, Sulkava R. Muistihäiriöt ja dementia.
3 Fletcher A et al. The assessment of quality of life in the SYST-EUR trial.
4 Hakola P, Sulkava R. Neuropsykiatrinen tutkimus.
5 Husman K. Principles and piftalls in health services research in occupational health systems.
6 Husman K, Antti-Poika M. Vaarojen ehkäisystä työkyvyn ylläpitoon.
7 Jormanainen V et al. Vaikuttaako lääkärin oma tupakointi annettavaan terveysneuvontaan.
8 Jousimaa J, Kunnamo I. PDRD-a computer-based primary care decision support system.
9 Juva K et al. Prevalence of dementia in the city of Helsinki.
10 Karinpää A et al., ed. Public Health around the Baltic Sea. XII Nordic Conference on Social Medicine, Kuopio June 16-18, 1993. Abstracts.
11 Kataja V et al. Risk factors associated with cervical human papillomavirus infections: a case-control study.
12 Kauhanen J. Dealing with emotions and health: a population study of alexithymia in middle-aged men.
13 Kauhanen J et al. Social factors in alexithymia.
14 Kokko S. Yleislääkärin työskentelyorientaatiot.
15 Kokko S. Yleislääkäri ja depressio.
16 Kokko S. Suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuus.
17 Kokko S. Terveydenhuollon rakennemuutos - mitä nyt pitäisi tutkia?
18 Kokko S. Väestötietokanta: valtionosuusuudistuksen jälkeistä kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedonhallintaa ja uudenlaisia työkäytäntöjä tukeva tietojenkäsittelyratkaisu. Alustava projektisuunnitelma.
19 Kokko S, Junnila S. Yleislääkäri terveydenhuollon porrastuksen avaintoimijana.
20 Kokko S, Lehto J. Mihin suuntaan sosiaali- ja terveydenhuolto. Valtionosuusuudistuksen avaamat vaihtoehdot ja uhat rahoituskriisin aikakaudella.
21 Korpela H. Selenium in cardiovascular diseases.
22 Kumpusalo E. Lääketieteen opetus muutoksessa.
23 Kumpusalo E. Yksilö ja yhteisödiagnostiikka.
24 Kumpusalo E. Yhteisödiagnostiikka kunnan terveyden edistämisessä: Terve kylä -tutkimus 1981-1991.
25 Kumpusalo E, Mäkelä M. Laadunvarmistus yleislääkärin työssä.
26 Laitinen P et al. Erään peruskoulun ala-asteen ensimmäisen luokan oppilaiden ruokatottumukset.
27 Lakka T, Salonen J. Moderate to high intensity conditioning leisure time physical activity and high cardiorespiratory fitness are associated with reduced plasma fibrinogen in eastern finnish men.
28 Menotti A et al. Inter-cohort differences in coronary heart disease mortality in the 25-year follow-up of the seven countries study.
29 Meriläinen P et al. Suomalaisen väestön virallisten ja epävirallisten hoitomuotojen rinnakkaiskäyttö vuosina 1982 ja 1992.
30 Mäntyjärvi M et al. Diabeetikkojen säännölliset silmätarkastukset perusterveydenhuollossa.
31 Mäntyranta T et al. Luonnonlääkkeiden käyttö Suomessa.
32 Neittaanmäki L et al. More women enter medicine: young doctors' family origin and career choice.
33 Niskanen L et al. Lääkärien asenteet aikuisiän diabeteksen lääkehoitoon.
34 Nissinen A, Korpela H. Elinympäristö ja terveys.
35 Nissinen A et al. Prevalence and change of cardiovascular risk factors among men born 1900-19: the finnish cohorts of the seven countries study.
36 Notkola IL. Suomalaisnaisten aborttiasenteista 1989.
37 Notkola IL. Raskaudet ja lasten syntymät naisten elämänhistoriassa.
38 Notkola V et al. Työpaikkaterveydenhuolto vai terveyskeskus?
39 Nyyssönen K et al. High-performance liquid chromatographic assay of platelet-produced thromboxane B2.
40 Olkkonen S. Bicycle injuries : incidence, risk factors and consequences.
41 Partinen M et al. Ravitsemus ja hermosto.
42 Pekkanen J et al. Does the predictive value of baseline coronary risk factors change over a 30-year follow-up?
43 Puska P et al. Does community-wide prevention of cardiovascular diseases influence cancer mortality?
44 Puska P et al. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden muutokset Suomessa.
45 Rankinen T et al. Inverse relationship between physical activity and plasma fibrinogen in postmenopausal women.
46 Rekola K. Health services utilization for musculoskeletal disorders in Finnish primary health care.
47 Rekola K et al. Use of health services by patients seeking care for low back symptoms: a population-based prospective study of consultations with primary care physicians.
48 Rekola KE et al. Use of primary health services in sparsely populated country districts by patients with musculosceletal symptoms: consultation with a physician.
49 Rouhiainen P et al. Comparison of the lens opacities classification system II and lensmeter 701.
50 Rouhiainen P et al. Association of corneal arcus with ultrasonographically assessed arterial wall thickness and serum lipids.
51 Ryynänen OP. Vanhusten kaatumistapaturmat.
52 Ryynänen OP. Psychotropic medication and quality of life in the eldery.
53 Ryynänen OP. Veteraaniprojekti -92. Esitutkimus.
54 Ryynänen OP. Incidence and risk factors for falling injuries among the elderly.
55 Ryynänen OP et al. Medications and chronic diseases as risk factors for falling injuries in the elderly.
56 Ryynänen OP et al. Veteraaniprojekti 1992. Esitutkimuksen perusraportti.
57 Räsänen K et al. Role of the occupational health services as a part of illness-related primary care in Finland.
58 Räsänen K et al. Väestövastuu ja työpaikkaterveydenhuolto.
59 Salonen JT et al. Precision and reproducibility of ultrasonographic measurement of progression of common carotid artery atherosclerosis. Letter.
60 Salonen JT, Salonen R. Ultrasound b-mode imaging in observational studies of atherosclerotic progression.
61 Salonen JT, Salonen R. Intima-media changes in a population study: KIHD.
62 Slovik D et al. Nitrendipine in older patients with isolated systolic hypertension: second progress report on the SYST-EUTR trial.
63 Stengård JH et al. Changes in glucose tolerance among elderly finnish men durin a five-year follow-up: the finnish cohorts of the seven countries study.
64 Sulkava R. Ruokavalio vaikuttaa mielialaamme.
65 Sulkava R. Akuutteja neurologisia oireita.
66 Sulkava R, Erkinjuntti T. Dementiat.
67 Takala J. Yleislääketieteen kehitys Suomessa. Pääkirjoitus.
68 Takala J et al. Terveyskeskuspotilaiden vatsavaivat.
69 Takala J et al. The relationship between mental health and drug use.
70 Tervahauta M et al. Prevalence of coronary heart disease and associated risk factors among elderly finnish men in the seven countries study.
71 Tuomainen R et al. Medikalisaatio: terveyden mielikuvin kohti menestystä.
72 Tuomilehto-Wolf E et al. Genetic susceptibility to non-insulin dependent diabetes mellitus and glucose intolerance are located in HLA region.
73 Vaskilampi T. Antropologinen katse terveyskasvatukseen.
74 Vaskilampi T, Koskela K. Vaihtoehtolääkintä: Lääketieteen haastaja vai täydentäjä.
75 Vaskilampi T et al. The use of alternative treatments in the finnish adult population.
76 Vaskilampi T et al. Vaihtoehtolääkinnän tuntemuksen ja käytön muutoksia - tuloksia kymmenvuotisseurannasta.
77 Viitasalo V et al. Keskuskortteli tulessa - terveyskeskus evakuoitava.
78 Viitasalo V, Takala J. Sitoutumisen ja vapauden ristiriita läheisen kotihoidossa.
79 Väänänen M et al. Periodontal health related to plasma ascorbic acid.
80 Wilson TW et al. The association between plasma fibrinogen concentration and five socioeconomic indices in the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study.
81 Winell K, Kokko S. Mitä Suomi voisi oppia? Ruotsin terveydenhuolto tienhaarassa.
82 Ylikoski R et al. White matter changes in healthy elderly persons correlate with attention and speed of mental processing.

Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen yksikkö Department of Public Health and General Practice
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008