Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen M et al. Tehohoidossa olevan potilaan välittömän hoitotyön tarve.
2 Fridlund B. Social support and social network after myocardial infarction; the critically ill male patients' needs, choice, and motives.
3 Harri M. Mental wellbeing of nurse educators at work.
4 Hautaoja P et al. Johtavien hoitajien ammatti-identiteetti ja ammattietiikka.
5 Hentinen M, Perälä ML. Hoitotieteellisen tutkimuksen nykytila: analyysi kansainvälisen tutkijakonferenssin abstrakteista.
6 Himanen MR, Krause K. Ammatilliset valmiudet ja uudistunut sairaanhoitajakoulutus.
7 Krause K. Coping with cancer.
8 Krause K. Hoitotieteen tutkimuskohteesta.
9 Krause K. Hoitotieteellistä keskustelua tarvitaan.
10 Krause K, Kiikkala I, eds. Tutkimus tutuksi.
11 Kuusisto L et al. Sairaanhoitajien ja perushoitajien käsityksiä hoitotyön inhimillisyydestä.
12 Laitinen P. Hoidon laatu yli 75-vuotiaiden potilaiden ja heidän omaistensa tai läheistensä arvioimana.
13 Laitinen P. Yli 75-vuotiaiden potilaiden omaisten ja läheisten hoitoon osallistuminen sairaaloissa.
14 Laitinen P. Laienhelfer in der Pflege.
15 Laitinen P. Participation of informal caregivers in elderly patient hospital care. Informal caregiver approach.
16 Liukkonen A. Fyysisten pakotteiden käyttö vanhusten hoidossa hoitajien kokemana.
17 Meriläinen P et al. Suomalaisen väestön virallisten ja epävirallisten hoitomuotojen rinnakkaiskäyttö vuosina 1982 ja 1992.
18 Mäntyranta T et al. Luonnonlääkkeiden käyttö Suomessa.
19 Nikkola R, Krause K. Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien ja heidän osastonhoitajiensa arviot sairaanhoitajakoulutuksen antamista käytännön valmiuksista.
20 Pelkonen M. Testing QA the European way. Euroquan.
21 Pelkonen M. Description of facilitative nursing interventions in primary health care: preliminary results.
22 Pelkonen M et al. Terveyden edistäminen hoitotyössä - raportti hoitotieteellisestä konferenssista Lontoossa.
23 Perälä ML. An intervention project for primary nursing.
24 Perälä ML. Nursing research - global health perspectives - hoitotieteen tutkijat koolla Los Anglesissa.
25 Perälä ML. Nursing action -projekti: sisältö ja toteutus.
26 Päivinen K, Pelkonen M. Finnish first. Introduction of standards in a maternity unit. Euroquan.
27 Sorvettula M, Pelkonen M. Health for all through nursing research.
28 Surakka T, Krause K. Perhekeskeisyys synnyttäjien ja hoitotyön henkilöstön arvioimana.
29 Tossavainen K. Miten nuorten terveyskäyttäytymistä voidaan terveyskasvatuksen keinoin tukea kouluyhteisössä vai voidaanko?
30 Tossavainen K. Nuorten terveyskäyttäytymistä tukeva koulun terveyskasvatus: tupakointia ja alkoholin käyttöä ehkäisevän terveyskasvatusohjelman arviointitutkimus.
31 Turunen H. Expanding boundaries of nursing education globally - focus on nursing education research.
32 Utriainen P et al. Tupakoinnin ehkäiseminen nuorten suun terveyden edistäjänä.
33 Vartiainen E et al. Vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttö Suomessa 1992.
34 Vartiainen E et al. Koulun terveyskasvatusohjelmien vaikutus nuorten tupakointiin.
35 Vaskilampi T et al. The use of alternative treatments in the finnish adult population.
36 Vaskilampi T et al. Vaihtoehtolääkinnän tuntemuksen ja käytön muutoksia - tuloksia kymmenvuotisseurannasta.
37 Vehviläinen-Julkunen K. The characteristics of clients and public health nurses in child health services interactions.
38 Vehviläinen-Julkunen K. Empowering clients in parenthood education.
39 Vehviläinen-Julkunen K. Ethical considerations in qualitative nursing research.
40 Vehviläinen-Julkunen K, Teittinen M. Tietoa, tukea, varmuutta synnytykseen ja vanhemmuuteen: pienryhmätyöskentely Lapinlahden äitiysneuvolassa.
41 Vehviläinen-Julkunen K, Varjoranta P. Historian tutkimuksen prosessista hoitotieteessä.
42 Viinamäki H et al. Potilas-parantajasuhteen tuloksellisuus.
43 Widsten ML et al., ed. Paljon pelissä.
44 Åsted-Kurki P, Liukkonen A. Huumori hoitotyössä - "Imeläpussi leuan alla on hyvä elää".

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008