Farmaseuttisen kemian laitos
Department of Pharmaceutical Chemistry

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Airaksinen MM et al. Binding sites for (3H)pinoline.
2 Auriola S et al. Determination of polyethylene glycols by high-performance liquid chromatography-thermospray mass spectrometry.
3 Holmalahti J et al. Transformable mutants of a biopesticide strain Streptomyces griseoviridis K61.
4 Jarho P, Järvinen T. Syklodekstriinit farmaseuttisina apuaineina.
5 Lindgren M. Lapin ja Pohjois-Suomen rohdos ja luontaistuotekasveista: Katsaus Lapin rohdos- ja luontaistuotekasveihin kansanperinteen ja kirjallisten lähteiden valossa.
6 Martinsen A. Tropaanialkaloidien kasvibiotekninen tuotto: analyyttisiä ja biosynteettisiä näkökohtia.
7 Poso A et al. Binding of some dioxins and dibenzofurans to the Ah receptor. A QSAR model based on comparative molecular field analysis (CoMFA).
8 Raatikainen O et al. Biological activities of actinomycetes and fungi igolated from houses with indoor air problems.
9 Raatikainen O et al. Polyene production of antagonistic streptomyces species isolated from sphagnum peat.
10 Ranta VP, Naaralahti T. Hermosoluista sokereihin. Sähkökemiallisten HPLC-detektoreiden uudet ulottuvuudet.
11 Salminen S, von Wright A. Lactic Acid Bacteria.
12 Taipale H et al. Isolation and structure determination of three triterpenes from bark resin of juvenile European white birch.
13 Tóth Z et al. Isolation and determination of alizarin in cell cultures of Rubia tinctorum and emodin in dermocybe sanquinea using solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography.
14 von Wright A, Räty K. The nucleotide sequence for the replication region of pVS40, a lactococcal food grade cloning vector.

Farmaseuttisen kemian laitos Department of Pharmaceutical Chemistry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008