Anestesiologian klinikka
Department of Anesthesiology

Julkaisut 1993
Publications 1993

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aro A et al., ed. Kliininen ravitsemus.
2 Hernesniemi J et al. One-year outcome in early aneurysm surgery: a 14 years experience.
3 Hersio K. Metabolic response to injury and its modification with amino acids using coronary artery bypass surgery and subarachnoidal hemorrhage as standard trauma.
4 Hersio K et al. Patterns of energy expenditure in intensive care patients.
5 Jantunen E et al. Tunneloitavat keskuslaskimokatetrit hematologisten potilaiden hoidossa.
6 Koski E et al., ed. 22nd Congress of the Scandinavian Society of Anaesthesiologists: Kuopio, Finland June 28th - July 2, 1993. Abstracts.
7 Mattila MAK. Uutta tehoa elvytykseen.
8 Mattila MAK. Postoperatiivisten kipujen estäminen.
9 Mattila MAK. Hapen antaminen naamarilla.
10 Nuutinen L. Typpioksiduuli ja suolen toiminta.
11 Nuutinen L. Ravitsemustilan arviointi.
12 Nuutinen L. Paaston ja sairauksien vaikutus aineenvaihduntaan.
13 Nuutinen L. Ravitsemussuunnitelma.
14 Nuutinen L. Parenteraalinen ravitsemus.
15 Nuutinen L. Syöpäpotilaan ravitsemus.
16 Nuutinen L et al. A risk-benefit appraisal of injectabile NSAIDs in the management of postoperative pain.
17 Nuutinen L, Paloheimo M. Anestesiavalvontasuositus.
18 Nuutinen L, Takala J. Tehostettu ravitsemushoito erityistilanteissa.
19 Pitkänen O et al. Nutritional status, severity of illness, and thermogenic response to parenteral nutrition.
20 Pöyhönen MJ et al. Differential effects of sepsis and trauma on urinary excretion of polyamines.
21 Pöyhönen MJ et al. Urinary excretion of polyamines in patients with surgical and accidental trauma: Effect of total parenteral nutrition.
22 Remes M, Nuutinen L. Lasten tehostettu ravitsemushoito.
23 Ruokonen E. Oxygen transport in the critically ill patient.
24 Ruokonen E et al. Regional blood flow and oxygen transport in patients with the low cardiac output syndrome after cardiac surgery.
25 Ruokonen E et al. Regional blood flow and oxygen transport in septic shock.
26 Salomäki T et al. Epidural versus intravenous fentanyl for reducing hormonal, metabolic and physiologic responses after thoracotomy.
27 Sukuvaara T et al. A knowledgebased alarm system for monitoring cardiac operated patients --> technical construction and evaluation.
28 Takala J. Interactions of nutrition and ventilation.
29 Takala J. Systemic and splanchnic oxygen transport and metabolism in sepsis.
30 Takala J. Comment: How to feed a critically ill patient?
31 Takala J. Hapen tarjonnan turvaaminen tehohoitopotilaalla. Kliiniset anestesiologiset toimenpiteet.
32 Takala J, Kari A. Albumiini-infuusioiden kliininen käyttö. Clinical use of albumin infusions (transl.).
33 Takala J, Ruokonen E. Assessment of systemic and regional oxygen delivery and consumption.
34 Tikka S et al. Toimintaperiaatteet konventionaalisissa uhotilanteissa, joissa vammautuneita on paljon.
35 Uusitupa M et al. Increased urinary polyamine excretion after starting a very low calorie diet.
36 Valta P et al. Does alveolar recruitment occur with positive end-expiratory pressure in adult respiratory distress syndrome patients?

Anestesiologian klinikka Department of Anesthesiology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008