Yrittäjyyden ja johtamisen laitos
Department of Economics and Management

Julkaisut 1992
Publications 1992


1 Koiranen M. Yrittäjyyden ilmenemismuotoja ja ulottuvuuksia.
2 Raatikainen I. Alihankintaverkostojen kehittäminen pohjoissavolaisessa metalliteollisuudessa.

Yrittäjyyden ja johtamisen laitos Department of Economics and Management
Julkaisutietokanta 22.05.1997 Publications Data Base 22.05.1997