Valtakunnallinen koe-eläinkeskus
National Laboratory Animal Centre

Julkaisut 1992
Publications 1992

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Kaliste-Korhonen E, Hänninen O. The protective effect of phosphotriesterase in paraoxon intoxication.

Valtakunnallinen koe-eläinkeskus National Laboratory Animal Centre
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008