Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 1992
Publications 1992

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Harisalo R. Hallintotiede ja Venäjä. Pääkirjoitus.
2 Harisalo R. Julkishallinnon muutosteesit. Pääkirjoitus.
3 Harisalo R. Vapaus perimmäinen arvo. Pääkirjoitus.
4 Harisalo R. Klassinen liberalismi Ludvig von Misesin mukaan. Pääkirjoitus.
5 Harisalo R, Korhonen T. Julkisen terveydenhuollon kriisi ja ratkaisu.
6 Harisalo R, Korhonen T. Julkisen terveydenhuollon kriisi ja ratkaisu II.
7 Harisalo R, Korhonen T. Terveydenhuolto markkinataloudessa.
8 Harisalo R, Korhonen T. Innovatiivisuus terveydenhuollon läpäisevänä normina.
9 Harisalo R et al. Kunnallispolitiikka.
10 Hyrylä M. Sairaalaperäiset leikkaushaavatulehdukset: prospektiivinen tutkimus potilaasta riippuvien tekijöiden yhteydestä leikkaushaavatulehduksiin.
11 Häkkinen U. Terveyspalvelujen käyttö, terveydentila ja sosioekonominen tasa-arvo Suomessa.
12 Itkonen H et al. Liikuntaelämä Neuvostoliiton hajotessa.
13 Kinnunen J. The culture of primary health care organizations.
14 Kinnunen J. KYSin johtaminen ja kulttuuri muuttuvassa toimintaympäristössä.
15 Kinnunen J. Organisaatiokulttuuri.
16 Korhonen T, Harisalo R. Tasa-arvo terveydenhuollossa - poliittista tarkoituksenmukaisuuttako?
17 Korhonen T, Harisalo R. Yrittäjyys - julkisen terveydenhuollon henkinen rakennemuutos.
18 Koskiniemi M et al. The program for antenatal screening of toxoplasmosis in Finland: a prospective cohort study.
19 Laitinen A. Laatuvaatimukset hoitotyön laadunvarmistuksessa.
20 Miettinen M, Vehviläinen-Julkunen K. Lapsettomuuden biologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia piirteitä.
21 Myllykangas M et al. Jyräävätkö terveydenhuollon uudistukset heikoimmat?
22 O'Donovan I, Harisalo R. Intergovernmental relations: A global view.
23 Pekurinen M et al. Hospital productivity in Finland.
24 Rissanen P et al. Liikuntapaikkojen käyttö ennen monitoimihallia: Mitä Kuopio-halli muuttaa?
25 Rosser RM, Sintonen H. The EuroQol quality of life project.
26 Sinkkonen S et al. Ylihoitajan työ nyt ja tulevaisuudessa.
27 Sinkkonen S et al. Palvelujen laatu ja käyttäjädemokratia vapaakunnan terveydenhuollossa asiakkaiden arvioimana.
28 Sintonen H, Pekurinen M. A fifteen-dimensional measure of health-related quality of life (15D) and its applications.
29 Sintonen H, Pekurinen M. Uses of 15D-measure of health-related quality of life.
30 Vaskilampi T et al. The use of alternative treatments in the Finnish adult population.
31 Vatanen L, Sinkkonen S. Johtavan hoitajan työ ja asema sekä niihin kohdistuvat muutospaineet.
32 Vehviläinen-Julkunen K, Sinkkonen S. Nursing theory - studies in collaboration between Finland, Norway and Sweden.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008