Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1992
Publications 1992

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Aro S et al., ed. Suomalaisen aikuisväestön terveyspalvelujen käyttö ja terveydentila.
2 Brazda J, Laurinkari J. Ethik und Genossenschaftswesen.
3 Grönfors M. Mediation - a romantic ideal or a workable alternative.
4 Grönfors M, Stålström O. Power, pretige, profit: AIDS and the oppression of homosexual people.
5 Hämäläinen J. Snellman, perhe ja yhteiskunta. J.V. Snellmanin filosofisen perhekäsityksen ilmeneminen hänen perhe-elämässään ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan.
6 Hämäläinen J. Kotikasvatuksen pedagogisen tukemisen idea lastensuojelussa. Sen sosiaalieettiset lähtökohdat ja asema Suomen lastensuojelun oppihistoriassa.
7 Kankaanpää E, Notkola V. Työterveyslaitos ja asiakkaat.
8 Karvinen S. Mary Richmond, G.H.Mead ja sosiaalityön teoria.
9 Kääriäinen R et al. Self-control method in smoking cessation.
10 Lahikainen AR. Dual-socialization from the point of view of development of social competencies of five-year-olds.
11 Lahikainen AR, Strandell H. To separate or integrate.
12 Laurinkari J. Christliches Prinzip der Solidarität und Genossenschaft.
13 Laurinkari J. Genossenschaftlicher Gleinchheitsgrundsatz.
14 Laurinkari J. Motivationstheorie, genossenschaftliche.
15 Laurinkari J. Partnerschaft und Genossenschafts idee.
16 Laurinkari J. Solidargemeinschaft der Genossenschaft.
17 Laurinkari J. Solidarismus, genossenschaftlicher.
18 Laurinkari J. Sozialgeschicte der Genossenschaftsbewegung.
19 Laurinkari J. Weltanschauliche Grundlagen der Genossenschaftsidee.
20 Laurinkari J. Direkte Gebossenschaftsdemokratie.
21 Niemi J et al. How to reach and motivate owners of small enterprises with respect to the health and safety of their work environment?
22 Notkola V et al. Työterveyshuollon kattavuus, järjestämistapa ja lääkärissäkäynnit Suomessa 1991.
23 Notkola V et al. Morbidity and risk factors of Finnish farmers.
24 Salo R, Niemelä P. Kokemuksia sosiaalitoimen alueellistamisesta Jyväskylässä. Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen organisaatiomuutoksen seurantaprojekti. Raportti 2.
25 Todev T et al. Aufbruch im Osten - mit oder ohne Genossenschaften?
26 Valkonen T et al. Sosioekonomiset kuolleisuuserot 1981-90.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008