Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1992
Publications 1992

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R et al. A 1-year follow-up of prescribing patterns of analgesics in primary health care.
2 Enlund H. Sosiaalifarmasian jatkokoulutus ja tutkimus Yhdysvalloissa (with English summary: Graduate programs and research in social and behavioral pharmacy in the United States).
3 Kaija P et al. Farmaseuttien ja proviisorien työviihtyvyys ja siihen liittyvät tekijät apteekissa (with English summary: Pharmacists' job satisfaction in community pharmacies).
4 Nissinen A et al. Costs and benefits of community programmes for the control of hypertension.
5 Ovaskainen H. Verenpainelääkkeitä koskeva terveystaloustieteellinen tutkimus (with English summary: A pharmacoeconomic analyses of hypertension treatment).
6 Ovaskainen H, Airaksinen M. Palvelun laatu apteekissa.
7 Vainio K et al. Koetut ongelmat ja hoidon toteutuminen lasten antibioottihoidossa (with English summary: Problems of antibiotic therapy in children).
8 Wallenius K et al. Lääkehoidon toteutus ja seuranta sairaalassa - nykyinen järjestelmä ja sen kehittämismahdollisuudet (with English summary: Hospital medication prescribing and dispensing-related tasks - the present situation and the development of the system).

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008