Psykiatrian yksikkö
Department of Psychiatry

Julkaisut 1992
Publications 1992

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Antikainen R et al. The effect of hospital treatment on depression and anxiety in patients with borderline personality organization.
2 Antikainen R et al. Sairaalahoidon vaikutus rajatilapotilaiden masennus- ja ahdistusoireisiin.
3 Hintikka J. Skitsofrenia ja sen hoidon aiheuttamat kustannukset.
4 Hintikka J. Salaatinsyöjän suuri kolesteroliarvo.
5 Koivisto K et al. Depressio ja aivoinfarktista kuntoutuminen.
6 Kontula O et al. Taloudellinen muutos ja terveys.
7 Koskinen T. Tunnistatko depression?
8 Koskinen T. Pseudodementia as manifestation of depression in the elderly.
9 Koskinen T. Dementia ja/vai depressio? Diagnoosi ja hoito.
10 Koskinen T. Vanhuspotilaan tutkiminen.
11 Koskinen T. Mielenterveystoimiston mahdollisuudet masentuneen vanhuksen hoidossa.
12 Koskinen T, Saarela T. Mielialahäiriöiden diagnostiikka.
13 Lehtonen J, ed. Näkökulmia minuuden varhaiskehitykseen.
14 Lehtonen J. Ruumisminän alkuperästä ja luonteesta.
15 Lehtonen J. Ruumisminä psykofyysisen fuusion kannalta.
16 Lehtonen J. Jakaako vai yhdistääkö skitsofrenia tutkijoitaan?
17 Onodera K et al. Strain differences in regional brain histamine levels between genetically epilepsy-prone and resistant rats.
18 Tacke U et al. Debrisoguine hydroxylation phenotypes of patients with high versus low to normal serum antidepressant concentrations.
19 Tacke U et al. Kati - uusi huume Suomessa.
20 Venäläinen E, Salonen JT. Characteristics of type-A men in a psychodynamically oriented interview.
21 Viinamäki H et al. Psykiatriset päivystyspotilaat yliopistosairaalassa.
22 Viinamäki H, Jääskeläinen J. Hoitoonhakeutuneiden depressiopotilaiden työkykyisyyteen liittyvistä tekijöistä.
23 Viinamäki H et al. Aivohalvauksen jälkeisen depression kliininen diagnostiikka.
24 Viinamäki H et al. Prevalence of psychiatric morbidity in accident & emergency department in relation to diagnostic categories.
25 Viinamäki H et al. Psychodynamics of change-resistant health behaviour.
26 Väänänen K et al. Kokemuksia kriisipsykoterapiasta yleissairaalan osastoilla.

Psykiatrian yksikkö Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008