Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 1992
Publications 1992

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Mani SK et al. Initiation and maintenance of in vitro decidualization are independent of hormonal sensitization in vivo.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008