Kliinisen neurofysiologian yksikkö
Department of Clinical Neurophysiology

Julkaisut 1992
Publications 1992

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Halonen T et al. Effect of vigabatrin on the electroencephalogram in rats.
2 Halonen T et al. Amino acid levels in cerebrospinal fluid of rats after administration of pentylenetetrazol.
3 Hartikainen P et al. Aging and spectral analysis of EEG in normal subjects; a link to memory and CSF AChE.
4 Karhu J et al. Cortical somatosensory magnetic responses in multiple sclerosis.
5 Kokki H et al. Operationen im Vorschulalter.
6 Kälviäinen R et al. Memory and attention in newly diagnosed epileptic seizure disorder.
7 Lindgren KA et al. Botulinum toxin in the treatment of traumatic spasmodic torticollis.
8 Liukkonen J et al. Epileptiset kohtaukset klotsapiinihoidon aikana.
9 Liukkonen J et al. Epileptic seizures during clozapine treatment.
10 Mervaala E. The efficacy and tolerability of vigabatrin according to clinical neurophysiological studies.
11 Mervaala E. Periferiset neuropatiat: potilaan tutkiminen.
12 Mervaala E. Hermojen pinne- ja kompressiotilat.
13 Mervaala E. Polyneuropatia.
14 Mervaala E. Metaboliset ja immunologiset neuropatiat.
15 Mervaala E et al. Pre- and postoperative auditory event-related potentials in temporal lobe epilepsy.
16 Mervaala E et al. Vireystilan lisääntymiseen liittyvä sinuspysähdys uniapneapotilaalla.
17 Nousiainen U, Mervaala E. Neurofysiologisten tutkimusten kliininen käyttö.
18 Nousiainen U, Mervaala E. Unihäiriöt ja niiden neurofysiologinen diagnostiikka.
19 Nousiainen U et al. Epilepsiakohtauksen tutkiminen.
20 Nousiainen U et al. Clinical benefits of scalp EEG studies in intractable seizure disorders.
21 Paetau R et al. Magnetoencephalographic localization of epileptic cortex - impact on surgical treatment.
22 Partanen J. Periytyvät neuropatiat.
23 Partanen J. Toksiset neuropatiat.
24 Partanen J. Tajuttoman tehohoitopotilaan neurofysiologiset mittaukset.
25 Sihvonen T. The segmental dorsal ramus neuropathy as a common cause of chronic and recurrent low back pain.
26 Sihvonen T et al. Lumbaaliseen spinaalistenoosiin liittyvät tunto- ja liikeratojen toimintahäiriöt.
27 Sihvonen T et al. Lanneselän nikamavälien liikehäiriöt ja selkälihaksen poikkeavat EMG-löydökset toistuvissa selkävaivoissa.
28 Soininen H et al. Slowing of the dominant occipital rhythm in electroencephalogram is associated with low concentration of noradrenaline in the thalamus in patients with Alzheimer's disease.
29 Soininen H et al. Slowing of electroencephalogram and choline acetyltransferase activity in post mortem frontal cortex in definite Alzheimer's disease.
30 Tiihonen J et al. Modified activity of the human auditory cortex during auditory hallucinations.
31 Tuunainen A et al. Unihalvaus vai epilepsia?
32 Tuunainen A et al. Psykogeenisiksi tulkitut epileptiset kohtaukset.
33 Tuunainen A et al. Sfenoidaalielektrodit epilepsiassa.
34 Udd B et al. Distaaliset myopatiat Suomessa - uusi säären lihasdystrofia.
35 Ylinen A et al. Gamma-vinyl GABA (Vigabatrin) in epilepsy: clinical, neurochemical and neurophysiological monitoring in epileptic patients.

Kliinisen neurofysiologian yksikkö Department of Clinical Neurophysiology
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008