Hoitotieteen laitos
Department of Nursing Science

Julkaisut 1992
Publications 1992

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Eskelinen E, Tossavainen K. Koulunjohtajien ja rehtoreiden toiminta tupakoimattomuuden edistämiseksi ala-asteella.
2 Eskelinen E, Tossavainen K. Rehtoreiden toiminta tupakoimattomuuden edistämiseksi yläasteella.
3 Fridlund B. Rehabilitation after myocardial infarction. A caring model.
4 Fridlund B, Carlsson B. Acute myocardial infarction patients' chest pain as monitored and evaluated by ambulance personnel.
5 Fridlund B et al. Working conditions among men before and after their first myocardial infarction: implications for a rehabilitative care strategy.
6 Fridlund B et al. A supportive-educative caring rehabilitation programme; improvements of physical health after myocardial infarction.
7 Hallila L, Pelkonen M. Utveckling av standarder och kvalitetssäkring i vårdarbetet i Finland.
8 Hallila L, Voutilainen P. Laadunvarmistuksen käynnistäminen.
9 Hildingh C, Fridlund B. Supporting elderly coronary patients in self-help groups with a guidebook; a nurse intervention for public health.
10 Janhonen S, Vehviläinen-Julkunen K. Grounded theory in nursing practice and nursing education research.
11 Krause K. Adaptation to the diagnosis of cancer.
12 Krause K et al. Psychosocial nursing in radiotherapy cancer wards in Finland.
13 Krause K, Salo S. Teoreettinen hoitotyö: hoitotyön tietoperustasta, tutkimuksesta ja käytännöstä.
14 Laitinen P. Participation of informal caregivers in the hospital care of elderly patients and their evaluations of the care given. Pilot study in three hospitals.
15 Leinonen E et al., ed. Perhevalmennuksen opetuskäytäntö.
16 Liukkonen A. The nurse's decision-making process and the implementation of psychogeriatric nursing in a mental hospital.
17 Liukkonen A. The models of nursing activity in the basic care of demented patients living in institutions.
18 Liukkonen A. Basic care of demented patients living in institutions.
19 Liukkonen A. The quality of care on a psychogeriatric nursing unit in Finland focusing on interactions skills.
20 Liukkonen A. Tiedotustilaisuuksien sisältö vanhainkodissa.
21 Liukkonen A. Hoitajien tiedotustilaisuuksien sisällöstä kuvastuva hoitotyön toimintamalli vanhainkodissa.
22 Meriläinen P et al. The health promotion and the quality of life including family life perceived by coronary bypass surgery patients.
23 Miettinen M, Vehviläinen-Julkunen K. Lapsettomuuden biologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia piirteitä.
24 Nikkola R et al. Hoitotyön käytännön valmiudet vastavalmistuneiden sairaanhoitajien ja heidän osastonhoitajiensa arvioimana.
25 Paunonen M et al. Vårdkultur.
26 Pelkonen M. Laadunvarmistuksen lähtökohtia.
27 Pelkonen M. Laadunvarmistuksen keskeiset käsitteet.
28 Pelkonen M. Laadunvarmistuksen vaiheet ja laadunvarmistustyöskentelyyn osallistuminen.
29 Pelkonen M. Laatuvaatimusten asettaminen osallistumiseen perustuvassa laadunvarmistuksen käytännössä.
30 Pelkonen M. Perusterveydenhuollon hoitotyön malleja etsimässä: mitä apua McGillin mallista.
31 Pelkonen M, Perälä ML. Quality assurance in nursing. Theory and practice.
32 Perälä M. Toteutuneen laatutason arviointi.
33 Perälä ML. Mittavälineiden kehittäminen ja tiedonkeruu.
34 Perälä ML. Arviointimenettelyn vaiheet.
35 Perälä ML. Muutos ja sen aikaansaaminen.
36 Tossavainen K et al. Opettajien toteuttama tupakkaterveyskasvatus yläasteella.
37 Tossavainen K et al. Nuorten terveyskäyttäytymisen tukeminen kouluterveydenhoitajan toteuttamassa terveyskasvatuksessa ja opetuksessa.
38 Vartiainen E, Tossavainen K, eds. Tupakkaterveyskasvatus peruskoulussa.
39 Vaskilampi T et al. The use of alternative treatments in the Finnish adult population.
40 Vehviläinen-Julkunen K. Client-public health nurse relationships in child health care: a grounded theory study.
41 Vehviläinen-Julkunen K, Janhonen S. Grounded teoria -menetelmän tutkimusprosessi: esimerkkejä hoitotyön koulutuksen ja käytännön hoitotyön tutkimuksista.
42 Vehviläinen-Julkunen K, Lorensen M. Nursing theory studies in collaboration between Finland, Sweden and Norway.
43 Vehviläinen-Julkunen K, Portimojärvi M. Tillämpning av vårdprinciperna på en förlossningsavdelning.
44 Vehviläinen-Julkunen K, Teittinen M, eds. Pienryhmätyöskentely Lapinlahden äitiysneuvolassa: tietoa, tukea ja varmuutta synnytykseen ja vanhemmuuteen.
45 Voutilainen P. Monitor-hoitotyön laadun arviointimittarin soveltuvuus hoitotyön laadun arviointiin Suomessa.
46 Voutilainen P. Hoitotyön laadun arviointiin kehitetyt mittarit.
47 Voutilainen P. Hoitotyön laadunvarmistuksen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät.

Hoitotieteen laitos Department of Nursing Science
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008