Fysiikan laitos
Department of Physics

Julkaisut 1992
Publications 1992

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Andreasen NC et al. Image processing for the study of brain structure and function: problems and programs.
2 Hallikainen J et al. Acousto-optic imaging microscope.
3 Honkonen V et al. Influence of shift and rotation distortion on optical correlators.
4 Jääskeläinen T, Kuittinen M. Planar interconnection gratings.
5 Kuittinen M, Jääskeläinen T. Phase gratings to couple several input beams into one output beam.
6 Lappalainen T. Pinnan halkeilun automaattinen analyysimenetelmä.
7 Mantere K et al. Wilson-Cowan neural-network model in image processing.
8 Mantere K et al. Wilson-Cowan neural network in image analysis.
9 Mantere K et al. A neuron model for image processing.
10 Olkkonen H. Running discrete cosine transform.
11 Olkkonen H, Tiitta M. Photocurrent induced electrical impedance measurement.
12 Parkkinen J et al. Role of UV-light in vision.
13 Räisänen L et al. A new method for the measurement of spontancous motor activity of laboratory animals.
14 Tiitta M. Gammalaite puun sisäisten kosteus- ja tiheysjakaumien mittaukseen.
15 Tiitta M et al. A new feedback impedance method for moisture content measurement of coated wood surface.

Fysiikan laitos Department of Physics
Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008