Terveyshallinnon ja -talouden laitos
Department of Health Policy and Management

Julkaisut 1991
Publications 1991

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Arinen S-S, Sintonen H. Dental service-mix among young Finns and subsidisation reform.
2 Arinen S-S et al. Nuorten aikuisten hammashoitokäynnit ennen subventiouudistusta ja sen jälkeen.
3 Fridlund B et al. Recovery after myocardial infarction; effects of a caring rehabilitation programme.
4 Harisalo R. Henkisten resurssien johtamisen arviointi kunnallishallinnossa.
5 Harisalo R. Kunnallistalouden barometri vuodelle 1992.
6 Harisalo R. Local entrepreneurial culture: a conceptual approach.
7 Harisalo R. The critique of equality in the light of the Austrian theory.
8 Harisalo R. Henkilöstöpolitiikka innovaatiojohdetuissa kunnissa.
9 Harisalo R. Hyvinvointivaltion myytit. Pääkirjoitus.
10 Harisalo R. Julkinen rakennemuutos. Pääkirjoitus.
11 Harisalo R. Ludvig von Mises - The theorist of the next century. Pääkirjoitus.
12 Harisalo R, Korhonen T. Terveyspalvelujen tuotannon vaihtoehdot.
13 Hornetz KJ. Management per PC.
14 Kinnunen J. Combining methods in organizational analysis.
15 Kinnunen J. Mitä organisaatiokulttuuri on ja mitä se merkitsee terveyskeskuksen johtamisessa?
16 Kinnunen J. Organisaatiokulttuurin tutkimus terveydenhuollossa.
17 Kinnunen J, Harisalo R. Cultural and symbolic approach and the Finnish organizational research.
18 Laitinen A. Intervention study to develop primary health care.
19 Larsson PA, Fridlund B. Aspects on life stress after myocardial infarction; implications for a multifactorial rehabilitation.
20 Mäkelä M, Sintonen H. Rationality and cost-effectiveness of diagnosis and treatment of group A streptococci in primary care patients with pharyngitis.
21 Niiranen V. Sosiaalitoimi vapaakuntakokeilussa.
22 Pekurinen M. Vad innebär Hiltunenmodellen för den finländska sjukvården?
23 Pekurinen M. Valtionosuusjärjestelmän uusiutuminen: Näkökohtia terveydenhuollon talouden kannalta.
24 Pekurinen M. On jo aika tutkia terveydenhuollon taloutta.
25 Pekurinen M, Sintonen H. Reforming Finnish health care: current proposals.
26 Pekurinen M et al. Hospital productivity in Finland: further analysis.
27 Pekurinen M, Vohlonen I. Summary: reforms in the Finnish health care: Why, what and whither in the 1990's.
28 Pekurinen M et al. Läänitason suunnittelumenetelmä terveydenhuollon voimavarojen alueellistamiseksi: Esimerkkinä Hämeen lääni.
29 Pekurinen M et al. Redefining incentives in primary medical care: The Finnish demonstration project.
30 Rissanen P. Liikunnan terveysvaikutukset ja liikunnan kustannusvaikuttavuus.
31 Rissanen P. Liikunta Euroopan taloudessa.
32 Rissanen P et al. Costs and benefits of sport - outline of basic alternatives.
33 Sinkkonen S, Hänninen-Salmelin E. Women's career advancement?
34 Sinkkonen S, Hänninen-Salmelin E. Women in public administration in Finland.
35 Sinkkonen S, Merasto M. Terveydenhuolto vapaakuntakokeilussa.
36 Sinkkonen S, Merasto M. Näkymätön kehitysvammainen nainen. Kulttuurinen ja naisnäkökulma kehitysvammahuollon historiaan.
37 Sintonen H. Measuring effectiveness - utility and quality of life.
38 Sintonen H. Terveydentilojen arvottaminen.
39 Tallberg M. Den sekulärä sjuksköterskan i Finland från 1700-talet till den enhetliga utbildningens början 1930. Vården och utbildningen speglade mot förhållandena i övriga länder.
40 Vohlonen I, Pekurinen M. Terveydenhuollon hallinnon kehittäminen: Missä mennään?
41 Vohlonen I, Pekurinen M. Terveydenhuollon uudistukset: Katsaus markkinoiden soveltuvuudesta.
42 Vohlonen I, Pekurinen M. Terveydenhuollon uudistukset: Onko liike tärkeämpi kuin päämäärä?
43 Vohlonen I et al. Terveyspalvelujen käytön ja kustannusten suhde Kanadassa ja Suomessa.

Terveyshallinnon ja -talouden laitos Department of Health Policy and Management
Julkaisutietokanta 14.11.2000 Publications Data Base 14.11.2000