Sosiaalitieteiden laitos
Department of Social Sciences

Julkaisut 1991
Publications 1991


1 Eskola J, Hämäläinen J. Pilkusta asiaa - ohjeita tieteellisen esseen kirjoittajalle.
2 Grönfors M ym. Tulee oikeus mieleen...
3 Grönfors M et al. Youth and Justice: On Law, Criminality and Moral Education.
4 Grönfors M, Partanen H. HIV-riskiin vaikuttavista tekijöistä eräissä suomalaisissa erityisryhmissä.
5 Heikkinen T, Stålström O. Homoseksuaalisuutta normittava opetus tukee syrjintää.
6 Hirvenkari P. Elämän keskivuosikymmen (ikävuodet 35-44) elämänvaiheena.
7 Hirvenkari P et al. Työikäisten ilmaisemat turvattomuuden, uhan ja pelon aiheet.
8 Kainulainen S. Myöhäisnuoruus (ikävuodet 18-24) elämänvaiheena.
9 Karvinen S. Työnohjaus sosiaalityön ammatillisuuden vaalijana.
10 Kinnunen M et al. Projektitutkimuksen monet kasvot.
11 Kotakari U. Myöhäiskeski-ikä (ikävuodet 55-64) elämänvaiheena.
12 Lahikainen A-R. Sosiaalipsykologian yhteys lastenpsykiatriseen tutkimukseen.
13 Lahikainen A-R. Lapsuuden ikävuodet 5-10 elämänvaiheena.
14 Lahikainen A-R et al. Lasten ilmaisemat turvattomuuden, uhan ja pelon aiheet.
15 Lahikainen A-R, Rusanen E. Uuteen päivähoitoon.
16 Laurinkari J, Auvinen M. Unga familjers överskuldsättning. Undersökning om unga familjer i Kuopio, vilka år 1991 på grund av överskuldsättning lyfter utkomststöd.
17 Niemelä P. Väestön turvattomuus- ja elämänhallintatutkimuksen käytännölliset ja teoreettiset lähtökohdat.
18 Niemelä P,. Turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot eri ikävaiheissa. Osa I. Tutkimuksen käytännölliset ja teoreettiset lähtökohdat, ikävaihekuvaukset, empiiriset esitutkimustulokset, muuttujien..
19 Niiranen V. Näkökohtia asiakkaiden osallistumisesta käytävään keskusteluun.
20 Niiranen V. Har kommunmedlemmarna verkligen möjlighet att deltaga? - ett exempel och problematiken inom socialvården.
21 Niiranen V. Sosiaalitoimi vapaakuntakokeilussa.
22 Pirttilä I. Tiede yhteiskunnallisena objektina ja subjektina.
23 Rusanen T. Ikääntyneiden vuosikymmen (ikävuodet 65-74) elämänvaiheena.
24 Salo R, Niemelä P. Kokemuksia sosiaalitoimen alueellistamisesta Jyväskylässä. Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen organisaatiomuutoksen seurantaprojekti. Raportti 1.
25 Vidgren E. Varhaisaikuisuus (ikävuodet 25-34) elämänvaiheena.
26 Vornanen R. Nuoruus (ikävuodet 13-17) elämänvaiheena.
27 Vornanen R. Koululaisten ilmaisemat turvattomuuden, uhan ja pelon aiheet.
28 Väisänen R. Ydinkeski-ikä (ikävuodet 45-54) elämänvaiheena.
29 Ylinen S. Vanhuus (yli 75 vuotta) elämänvaiheena.
30 Ylinen S. Vanhusten ilmaisemat turvattomuuden, uhan ja pelon aiheet.

Sosiaalitieteiden laitos Department of Social Sciences
Julkaisutietokanta 22.05.1997 Publications Data Base 22.05.1997