Sosiaalihammaslääketieteen laitos
Department of Community Dentistry

Julkaisut 1991
Publications 1991


1 Kerosuo H et al. Occlusal characteristics in groups of Tanzanian and Finnish urban schoolchildren.
2 Kolmakow S et al. Surface-specific effect of a mineralizing agent on the permanent teeth and periodontal status.
3 Laiho M et al. Factors behind oral health behaviour.
4 Laiho M et al. Recall and perception of oral health education among 18-year-olds.
5 Mikkonen M et al. Suun limakalvomuutokset.
6 Nyyssönen V, Honkala E. Hammashoitopalvelujen käyttö.
7 Nyyssönen V et al. Background factors of enamel focal demineralization in groups of Finnish and Russian children.
8 Nyyssönen V, Paukkonen M,. Jämsän seudun 35 - 64-vuotiaan väestön suun terveydentila ja siihen liittyvät tekijät.
9 Paunio IK et al. Karies, paikat ja hampaiden hoidontarve.
10 Pietilä I, Widström E. Organization and problems in emergency dental care in Finnish health centres.
11 Saloheimo O et al. Varkauden seudun 65-vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman väestön suun terveydentila ja hammashuoltopalvelujen käyttö.
12 Seppä L et al. The effect of intensified caries prevention on approximal caries in adolescents with high caries risk.
13 Sundberg H, Widström E. Svenska tandläkares inställning till olika tandfyllnadsmaterial samt deras patienters attityder till bl.a. amalgam.
14 Utriainen P, Widström E. Terveyskeskusten hammashuollon arviointia: Kohti hallittua tavoitekeskeistä yrittäjyyttä julkisessa terveydenhuollossa.
15 Vehkalahti M, Nyyssönen V. Proteettinen kuntoutus.
16 Vehkalahti M et al. Suomalaisten aikuisten suunterveys ja siihen vaikuttavat tekijät.
17 Widström E. Tandhälsa hos vuxna invandrare.
18 Widström E, Forss H. Safety of dental restorative materials: a survey of dentists' experience and attitudes.
19 Widström E, Sundberg H. Problems associated with restorative materials - dentists' views in Finland and Sweden.

Sosiaalihammaslääketieteen laitos Department of Community Dentistry
Julkaisutietokanta 22.05.1997 Publications Data Base 22.05.1997