Sosiaalifarmasian laitos
Department of Social Pharmacy

Julkaisut 1991
Publications 1991

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahonen R et al. Consumption of analgesics and anti-inflammatory drugs in the nordic countries between 1978-1988.
2 Ahonen R et al. Use of analgesics in a rural Finnish population.
3 Ahonen R et al. Lääkärien mielipiteitä potilaille annettavasta lääkeinformaatiosta. (Physicians' perceptions about patient drug information).
4 Enlund H et al. Adverse drug effects and the need for drug information.
5 Rusanen T et al. Ylikriittinen kromatografia ja sen soveltuvuus lääkeaineanalytiikkaan.

Sosiaalifarmasian laitos Department of Social Pharmacy
Julkaisutietokanta 31.10.2005 Publications Data Base 31.10.2005