Psykiatrian klinikka
Department of Psychiatry

Julkaisut 1991
Publications 1991


1 Koskinen T. Pseudodementia vanhuuden depression ilmenemismuotona.
2 Kuha S, Viinamäki H. Lapsivuodepsykoosi.
3 Lehtonen J. The body ego from the point of view of psychophysical fusion.
4 Lehtonen J. Luonnontieteellinen ja hermeneuttinen tutkimus psykiatriassa.
5 Lehtonen J,. Quo vadis, psykiatria? Kuopion yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskuksen täydennyskoulutusosaston ja KYKS:n psykiatrian klinikan järjestämän seminaarin luennot.
6 Leinonen E. The effects of ageing and concurrent psychotropic drugs on serum antidepressant concentrations.
7 Viinamäki H et al. Psychiatric emergency consultations in general hospital.
8 Viinamäki H et al. Psychiatric morbidity among emergency room patients.

Psykiatrian klinikka Department of Psychiatry
Julkaisutietokanta 22.05.1997 Publications Data Base 22.05.1997