Oikeuspsykiatrian klinikka
Department of Forensic Psychiatry

Julkaisut 1991
Publications 1991


1 Ihalainen O, Hakola P,. Kuolinilmoitukset surutyön kuvastajana.
2 Ihalainen O, Miettinen R. Mielentilat.
3 Karvonen M, Ihalainen O. Itsemurhan tehneiden kuolinilmoitukset.
4 Koskinen T. Pseudodementia vanhuuden depression ilmenemismuotona.
5 Lappalainen J et al. Henkirikosten uhrien kuolinilmoitukset.
6 Räsänen M et al. Laitoksissa kuolleeksi mainittujen kuolinilmoitukset.
7 Tiihonen J. Leponex-hoitoon liittyvät EEG-muutokset.
8 Tiihonen J et al. Magnetoencephalographic 10-Hz rhythm from the human auditory cortex.
9 Tiihonen J et al. EEG abnormalities associated with clozapine treatment.
10 Vartiainen H. Effects of psychosocial factors, especially work-related stress, on fertility and pregnancy.
11 Vartiainen H. Mielisairaiden vaarallisuus ja kriminaalipotilaiden residiiviriski.
12 Vartiainen H, Hakola P. Tutkimus TV-valvonnan vaikutuksista Niuvanniemen sairaalassa.
13 Yli-Kivistö T et al. Surun psykodynamiikasta.

Oikeuspsykiatrian klinikka Department of Forensic Psychiatry
Julkaisutietokanta 22.05.1997 Publications Data Base 22.05.1997