Koulutus- ja kehittämiskeskus
Centre for Training and Development

Julkaisut 1991
Publications 1991


1 Anttonen T et al. Ympäristötiedot ja -taidot Kuopion läänissä. Hyödyntäminen elinkeinoelämässä.
2 Glasser SR et al. Blastocyst-endometrial relationships: reciprocal interactions between uterine epithelial and stromal cells and blastocysts.
3 Haataja L et al. Binding of the strongbacterialmutagen, 3-chloro-4- (dichloromethyl)-5-hydroxy-2 (5H)-furanone(MX) to bovine serum albumin.
4 Hakola P,. Soome ja Eesti psuehhiaatrite suempoosium oigusspuehhiaatriast Tartus 5.10.1990. Ettekanded. Viron ja Suomen oikeuspsykiatrinen symposium Tartossa 5.10.1990. Esitelmät.
5 Hakola P,. II Eesti-Soome psuehhiaatrite suemposium Kuopio Uelikoolis 25.-28.9.1991. Ettekanded. II Viron ja Suomen psykiatrinen symposium Kuopion yliopistossa 25.-28.9.1991.
6 Hannula S-P et al. Mikropainovoimatutkimus ja Suomi.
7 Juntunen K, Muje P. Isokoskeloiden (Mergus merganser) saalistuksen vaikutus Inarin Juutuanjoen taimenistutusten tuloksellisuuteen.
8 Koistinen K et al. PKT-yritysten ympäristönsuojelun tila ja ympäristökoulutuksen tarpeet Kuopion läänissä. Tutkimusraportti.
9 Lahti E, Muje P. Egg quality and female condition in vendace (Coregonus albula L.) before and during spawning.
10 Tiainen K et al. Kuopion lääninhallituksen ulkoinen ja sisäinen kuva. Tutkimusraportti.
11 Urtti A,. Biofarmasian tutkimusseminaari. Julkaisu on koottu Kuopiossa 30.11.-1.12.1990 järjestetyn kurssin pohjalta.

Koulutus- ja kehittämiskeskus Centre for Training and Development
Julkaisutietokanta 22.05.1997 Publications Data Base 22.05.1997